Wagro informatie over nascholing

 

Nascholing
De nascholingswerkgroep van WAGRO Nijmegen e.o. organiseert in principe 5 keer per jaar nascholing voor waarnemers en hidha's in de regio. We organiseren 3 keer een WAGROcafé en 2 keer een FTO per jaar. Deze activiteiten vinden plaats op een doordeweekse avond van 19.30u tot 21.30u, meestal in de Muse in Malden. Accreditatie voor 2 punten wordt altijd aangevraagd. Na afloop is er een gelegenheid om na te praten met collega's onder het genot van een drankje.

WAGROcafé
Tijdens de WAGROcafés bespreken we onderwerpen die relevant zijn voor startende huisartsen, zoals bv. herregistratie of de regelgeving rondom euthanasie. Vaak nodigen we een externe spreker uit voor het geven van deze nascholing.

FTO
Tijdens het Farmaco Therapie Overleg (FTO) bespreken wij relevante en actuele zaken op het gebied van medicatie voor de huisarts. Er is bij het FTO altijd een apotheker aanwezig. Met het volgen van FTO's zijn intercollegiale toetsingspunten te verdienen. Omdat het een toetsgroep betreft, is er ook een EKC-er aanwezig, die de kwaliteit van het onderwijs bewaakt en de afhandeling van de nascholingspunten verzorgt.

DTO
Sinds voorjaar 2015 organiseert de Wagro ook Diagnostisch Toets Overleg (DTO). Inmiddels (juni 2015) zijn twee succesvolle bijeenkomsten geweest, eenmaal over klinische chemie en eenmaal over radiologie. Beide waren georganiseerd samen met specialisten van CWZ.  

Zie voor concrete activiteiten de digitale agenda van de huisartsenkring, onderdeel van deze website. 

Bij de hierboven genoemde nascholing zijn de Algemene voorwaarden van de LHV-academie van toepassing.