Wagro Nijmegen e.o.

 
De Wagro is de commissie voor niet-gevestigde huisartsen en vertegenwoordigt de waarnemers en hidha’s in de regio Nijmegen.

Bestuur Wagro Nijmegen e.o. van links naar rechts: boven: Leon van GroenendaelRianne Dommerholt, Marloes de Haen (voorzitter), onder: Heleen Oosterhuis (geen lid meer), Irene Kouwenberg-Boting, Ruben van der Heiden, Femke NieuwenhuisAnnegien Lips. Niet op de foto: Wendy Johnson en Evelien Kempen. 

 

De commissieleden van de Wagro zijn onder andere aanwezig bij vergaderingen van de huisartsenpost (CIHN) en de LHV-Huisartsenkring Nijmegen e.o., waarbij de Wagro een stem en een gezicht geeft aan de grote groep niet-gevestigde huisartsen. De Wagro organiseert nascholingen en sociale activiteiten waarbij het gaat om elkaar te ontmoeten en ervaringen te kunnen uitwisselen. Via HAweb worden waarnemers/hidha’s op de hoogte gehouden van de activiteiten van de Wagro. 

Wagro Nijmegen en LHV
Het bestuur van de Wagro bestaat uit Marloes de Haen (voorzitter) en Heleen Oosterhuis (secretaris). De Wagro is als commissie onderdeel van de LHV-Huisartsenkring Nijmegen e.o. Bent u lid van de Kring bent u automatisch lid van de Wagro. Op landelijk niveau zijn er contacten met de andere Wagro’s en de LHV-Wadi.   

Belangenbehartiging
De Wagro vertegenwoordigt en behartigt de belangen van de niet-gevestigde huisartsen onder andere bij de CIHN en de LHV-Huisartsenkring Nijmegen e.o.
Leon van Groenendeal en Evelien Kempen zijn namens de Wagro aanwezig bij de algemene ledenvergadering en de vergadering van de postcommissie van de CIHN. Ook is er periodiek overleg met het bestuur van de CIHN.
Bij de Kringledenraad Nijmegen e.o. zijn Marloes de Haen en Wendy Johnson namens de niet-gevestigde huisartsen aanwezig. Mochten er onderwerpen besproken worden die voor waarnemers en hidha’s van belang zijn, dan wordt via HAweb hierover uw mening gevraagd. Daarnaast is er periodiek overleg tussen de Wagro en het bestuur van de Kring. 

Scholing
3 Keer per jaar is er een WagroCafé. Dit is een nascholing met onderwerpen die voor u als niet-gevestigde huisartsen interessant zijn. Het kan lastig zijn voor waarnemers om intercollegiale toetsingspunten te komen, daarom wordt twee keer per jaar een FTO of DTO georganiseerd, waarbij deze punten verkregen worden. Als lid wordt u op de hoogte gehouden van deze nascholingen via de mail en via HAweb. De nascholingen worden georganiseerd door Ruben van der Heiden, Femke Nieuwenhuis en Rianne Dommerholt. 

Netwerken
De Wagro speelt een rol bij het netwerk van niet-gevestigde huisartsen. Periodiek organiseert de Wagro een gezellige borrel waarbij ze informeel bij elkaar komen. Aankondigingen van deze borrel vindt u op HAweb. Op HAweb kunt u ook met elkaar in contact komen via discussies en u vindt er onze nieuwsberichten. De PR van de Wagro wordt door Annegien Lips gefaciliteerd.

Nog geen lid van de Wagro HAweb-groep?
Ga naar de homepage van deze website. Aanmelden kan via de link onderaan de pagina.

Contact
wagro@huisartsenkringnijmegen.nl