Wagro Nijmegen e.o.

 
 
Hier vindt u meer informatie over de WAGRO Nijmegen e.o. Achtereenvolgens leest u de doelstellingen, contactgegevens en samenstelling van de commissie, informatie over nascholing door de WAGRO, belangenbehartiging niet gevestigde huisartsen en tenslotte praktische informatie voor waarnemers en HIDHA's.

Bestuur Wagro Nijmegen e.o. van links naar rechts: boven: Leon van GroenendaelRianne Dommerholt, Marloes de Haen (voorzitter), onder: Heleen OosterhuisIrene Kouwenberg-Boting, Ruben van der Heiden, Femke NieuwenhuisAnnegien Lips. Niet op de foto: Wendy Johnson. 

 

WAGRO (waarneemgroep) Nijmegen e.o. bestaat sinds februari 2011. Het is de commissie voor niet-gevestigde huisartsen in de regio Nijmegen, als onderdeel van de LHV-Huisartsenkring Nijmegen e.o. Ben je lid van deze Kring en waarnemer en/of hidha? Dan ben je automatisch lid van WAGRO Nijmegen e.o. 

De WAGRO heeft als doelstelling de niet-gevestigde huisartsen te vertegenwoordigen. Wij zijn onder andere aanwezig bij de vergaderingen van de huisartsenpost en de Kring, waarbij wij een stem en een gezicht geven aan de groeiende groep niet-gevestigde huisartsen in de regio.

Daarnaast organiseert WAGRO specifieke activiteiten zoals nascholingen, farmacotherapeutisch overleg (
FTO) en sociale activiteiten, waarbij niet-gevestigde huisartsen elkaar kunnen ontmoeten en ervaringen kunnen uitwisselen.

Als lid van de Huisartsenkring Nijmegen e.o. word je op de hoogte gehouden van de activiteiten van WAGRO via Kringnieuwsbrieven.  

Daarnaast kan je jezelf ook aanmelden bij onze HAweb-groep. Hier vind je onder andere de nascholingsagenda en nieuwsberichten.  

Contact
E-mail: wagro@huisartsenkringnijmegen.nl

Als je lid bent van de Huisartsenkring Nijmegen e.o. word je automatisch op de hoogte gehouden van de activiteiten van de WAGRO, via kringnieuwsbrieven en mailings. Aanmelding voor de WAGRO is dan niet nodig. Als je (nog) geen lid bent van de Huisartsenkring Nijmegen e.o. kun je contact opnemen via bovenstaand mailadres. Daarnaast kun je je aanmelden bij onze HAwebgroep WAGRO Nijmegen.

Samenstelling Commissie
Marloes de Haen (voorzitter), Leon van Groenendael, Ruben van der Heiden, Rianne Dommerholt, Annegien Lips, Heleen Oosterhuis, Irene Kouwenberg-Boting, Femke Nieuwenhuis, Wendy Johnson