Ledenraad

 
 
De kringledenraden vinden zes keer per jaar plaats in het centraal gelegen Malden, in Multifunctioneel centrum Maldensteijn, Kerkplein 8, Malden. Woensdag van 16:00 - 18:00 uur. U bent als lid van harte welkom. Hieronder vindt u de vergaderplanning en de documenten. De notulen van de vergadering staan binnen een week na de vergadering op de website.

2018
31 januari 2018
4 april 2018
13 juni 2018
19 september 2018
31 oktober 2018 - vervalt
28 november 2018

2017 
6 december 2017