Kernteam Kwaliteitsbevordering Huisartsenkring

 
 
Op 1-1-2014 startte het project "Kwaliteit en Nascholing", onderdeel van de Huisartsenkring Nijmegen e.o. Het doel van het project was bij te dragen aan het regionale kwaliteitsbeleid en daarmee aan het bevorderen van de kwaliteit van de huisartsenzorg in de regio Nijmegen e.o. Op 31-12-2015 eindigt het project; de activiteiten worden voortgezet onder de naam Kernteam Kwaliteitsbevordering Huisartsenkring.

Het kernteam bestaat vanaf 1-1-2016 uit Carla Nij Bijvank, huisarts en voorzitter van de regionale klankbordgroep deskundigheidsbevordering huisartsenzorg, Tessa Versteegde, huisarts en Perifeer Accreditatiemedewerker (PAM) en Brigit Jansen, beleidsmedewerker Huisartsenkring Nijmegen e.o. 

De doelstellingen van KKH:
- Coördineren en afstemmen van nascholingen in de regio, zowel inhoudelijk (waar is behoefte aan, wat heeft prioriteit) als qua agenda.
- Aansturing en beleidsmatige ondersteuning van WDH en WDA; beide werkgroepen zijn uitvoerend binnen de context van het jaarplan van de Kring.
- Ondersteunen van toetsgroepen en EKC-ers
- Adviseren aan kringbestuur over aan kwaliteit gerelateerde thema’s binnen de HAKring

Klik hier voor meer informatie