Bestuur

 

Samenstellling

G.J.H. (Gaël) Pennings, algemeen bestuurslid
P. (Patricia) Pulles, algemeen bestuurslid

Jaarverslagen

Verdeling portefeuilles kringbestuur

Wordt aangepast. (dd juli 2017)