Werkafspraken

 

Algemene werkafspraken
Sinds 2007 worden werkafspraken zoveel mogelijk gemaakt in het kader van ZorgDomein. De concept-werkafspraken die hieruit voortkomen zijn te vinden bij dossiers>ZorgDomein. U treft daar concept-werkafspraken met CWZ, Radboudumc en Maasziekenhuis. Deze worden op de website gepubliceerd om de huisartsen de gelegenheid te geven erop te reageren. Na vaststelling worden de afspraken geïntegreerd in de ZorgDomein verwijsmogelijkheden. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met het bureau van de huisartsenkring: 024 645 60 88.

Transmurale werkafpraken
Begeleidende brief TIA-protocol
Regionaal transmuraal TIA-protocol procesbeschrijving
Clopidogrel na beroerte (voorjaar 2015)
LESA antistolling: regionale afspraken
NOAC's in de eerste lijn
Brief cardioloog aan huisarts over VKA
Brief cardioloog aan huisarts over NOAC
Regionale samenwerkingsafspraken hartfalen NVVC Connect (najaar 2017)

Regionale transmurale werkafspraken OCE Radboudumc CWZ over CVRM (2014, update 2017)
transmurale werkafspraken cardiologie
transmurale werkafspraken vaatchirurgie
transmurale werkafspraken neurologie
brief over terugverwijzing patienten naar eerste lijn.