Aanvraag accreditatie nascholing | Nijmegen

 

Voor de aanvraag van accreditatie van een nascholing gericht op huisartsen van de LHV-Huisartsenkring Nijmegen e.o. kunt u via deze link het aanvraagformulier invullen.

Aanvragen accreditatie scholing

1.Een externe scholing betreft een nascholing voor huisartsen, waarbij de WDH niet inhoudelijk bij betrokken is. Een interne scholing vindt plaats in samenwerking met de WDH. 

2. Een aanvraag voor accreditatie wordt tenminste 8 weken voor de beoogde scholingsdatum gedaan bij de LHV-Huisartsenkring Nijmegen e.o.

3. U kunt uw aanvraag indienen door het invullen van deze link.

4. Binnen 2 weken na inzending zal een beslissing worden genomen over accreditatie. Hierbij kunnen de volgende beslissingen genomen worden:

a.    Accreditatie als externe scholing (via PAM)
b.    Voorstel accreditatie als interne scholing (met betrokkenheid WDH)
c.     Afwijzing

5. Bij het nemen van een beslissing over accreditatie worden de volgende criteria meegewogen:

  • Is de informatie compleet? (zie aanvraagformulier: Wat zijn de leerdoelen? Welke competenties uit de CANMEDS worden aangesprokenWat zijn de leerdoelen en wat is de werkvorm (globale omschrijving, maximaal 1 A4, zoals met de sprekers gecommuniceerd), het programma, het verwachte aantal deelnemers en de datum)
  • Is het onderwerp huisartsgeneeskundig relevant?
  • Past de nascholing binnen de regionale nascholingsagenda? (link naar 5 jaars curriculum)
  • Is er vertrouwen in een goede uitvoering?
  • Worden de richtlijnen ten aanzien van sponsoring gevolgd? (externe scholing) of is de nascholing vrij van sponsoring? (interne scholing)
  • Indien betrokkenheid van de WDH gewenst is: is er voldoende capaciteit binnen de WDH beschikbaar?

6. Er wordt gewerkt met hele punten, delen van uren worden afgerond naar hele uren. Vanaf 45 minuten vindt afronding naar boven plaats.

7. Accreditatiepunten worden onder voorbehoud toebedeeld en pas na de scholing definitief aan de deelnemers toegekend.

8. Bij een accreditatie als externe scholing zal de PAM contact opnemen om nadere afspraken te maken. Bij een interne scholing zal in samenwerking met de WDH de scholing verder worden uitgewerkt.

9. Voor definitieve toekenning van de punten is nodig:

a. Getekende presentielijsten met leesbare BIG nummers. Het wordt geadviseerd om op de presentielijst zowel naar getrouwde naam als de meisjesnaam te vragen, dit om problemen met de identificatie te voorkomen. Handgeschreven presentielijsten worden niet in behandeling genomen. 
b. De definitieve presentatiehulpmiddelen, bij voorkeur in PDF.
c. Evaluatie van de scholing met door de deelnemers genoemde leerpunten. Deze kunnen worden gemaild naar wdh@huisartsenkringnijmegen.nl

Kosten
Wij volgen hierin de KNMG-tarieven. Het totaal aan accreditatiekosten voor uw organisatie wordt eenmalig in het volgend jaar gefactureerd.
Wanneer een scholing op exact dezelfde wijze, hetzelfde jaar nog herhaald wordt, bedragen de kosten € 100 inclusief BTW.