WDP

 
De Werkgroep Deskundigheidsbevordering Praktijkondersteuners (WDP) is per eind september 2014 gestopt met haar activiteiten.

De laatste jaren is het aanbod aan scholingen voor praktijkondersteuners duidelijk toegenomen. Met name vanuit de zorggroepen wordt veel meer deskundigheidsbevordering aangeboden. 

Het is begrijpelijk dat de animo om  daarnaast nog andere scholingen te volgen, afgenomen is.
De WDP stopt mede daarom met haar activiteiten.   
Veel dank voor alle WDP-leden die zich de laatste jaren hebben ingezet, in het bijzonder Karin Corjanus, Stephanie ter Avest en Monique Besseling! En natuurlijk ook veel dank aan de WDH, met name Bibian Wetzels-van Drunen, voor haar deskundige leiding. 

De huisartsenkring zal de kwaliteitsbevordering van de praktijkondersteuners  monitoren en zo nodig daar ook activiteiten voor (laten) organiseren. Voor vragen en suggesties op dit gebied kunt u contact opnemen met de Huisartsenkring, via wdh@huisartsenkringnijmegen.nl