PAM

 
De Perifeer Accreditatie Medewerker (PAM) heeft als taak de kwaliteit van het toetsgroeponderwijs in de Kring te bevorderen. De PAM evalueert en beoordeelt jaarlijks de activiteiten en jaarverslagen van toetsgroepen en accrediteert deze. Daarnaast kan de PAM advies geven bij het opzetten van toetsgroeponderwijs. De PAM organiseert enkele malen per jaar vervolgcursussen voor EKC-ers.

Communicatie tussen de PAM en de regionale EKC’ers (zoals nieuwsberichten over nieuwe FTO-materialen, formats van standaard formulieren als een jaarplan of verslag etc) loopt hoofdzakelijk via de HAwebgroep EKC Nijmegen e.o.
Bent u EKC’er? Meld je aan!


De PAM in Nijmegen e.o is Tessa Versteegde, zij is bereikbaar per e-mail: pam.huisartsenkringnijmegen@gmail.com