PAM

 
De Perifeer Accreditatie Medewerker (PAM) heeft als taak de kwaliteit van het toetsgroeponderwijs in de Kring te bevorderen. De PAM evalueert en beoordeelt jaarlijks de activiteiten en jaarverslagen van toetsgroepen en accrediteert deze. Daarnaast kan de PAM advies geven bij het opzetten van toetsgroeponderwijs. De PAM organiseert enkele malen per jaar vervolgcursussen voor EKC-ers.

Communicatie tussen de PAM en de regionale EKC’ers (zoals nieuwsberichten over nieuwe FTO-materialen, formats van standaard formulieren als een jaarplan of verslag etc) loopt hoofdzakelijk via de HAwebgroep EKC Nijmegen e.o.
Bent u EKC’er? Meld je aan!

De PAM in Nijmegen e.o is Tessa Versteegde, zij is bereikbaar per e-mail: pam.huisartsenkringnijmegen@gmail.com

Systeem van EKC - PAM en verplichte toetsgroeppunten
In 2010 is het systeem van EKC-PAM en verplichte toetsgroeppunten ingevoerd. Het is aan de regio's gelaten om hier regionaal een passende financiële oplossing voor te vinden. In de regio Nijmegen is deze verantwoordelijkheid opgepakt door de LHV-Huisartsenkring Nijmegen e.o. Omdat het onwenselijk wordt gevonden dat een voorziening die voor alle huisartsen nodig is, uitsluitend door de leden middels contributie wordt betaald, worden niet-kringleden apart gefactureerd. Wij streven hierbij naar een eerlijke verdeling van de kosten. 

Bij intervisiegroepen zien we vaker dat deelnemers uit verschillende regio's deelnemen. Indien u als huisarts reeds elders accreditatiekosten betaalt, (bijvoorbeeld door lidmaatschap KOH of WDH-DAM) horen wij dit graag. U wordt dan vrijgesteld van betaling. Daarnaast zullen wij dit in onze administratie verwerken zodat u in de toekomst geen factuur meer ontvangt. 

Als er vragen zijn horen we dit graag wdh@huisartsenkringnijmegen.nl