Curriculum nascholing en deskundigheidsbevordering

 
Dit 5-jaars curriculum is opgesteld door het Kernteam Kwaliteit Huisartsenkring Nijmegen e.o. in nauwe samenwerking met de Klankbordgroep Deskundigheidsbevordering Nijmegen e.o. Het beoogt het vaste aanbod van niet-commerciële organisaties in onze regio te beschrijven en een richtlijn te bieden voor zowel inhoud als frequentie van relevante onderwerpen die met een bepaalde regelmaat aan bod moeten komen in de nascholingsagenda van huisartsen. Dit biedt duidelijkheid zowel voor huisartsen die kunnen zien door welke partijen bepaalde scholingen worden aangeboden. Maar het biedt ook duidelijkheid aan de vele externe aanbieders, als zij zich bewust zijn van het aanbod aan scholingen in de regio. Het curriculum is een levend document en wordt regelmatig geactualiseerd.

5-jaars curriculum scholingen huisartsen regio Nijmegen en Land van Cuijk en Noord Limburg.

In deze versie zijn aanpassingen verwerkt tot en met maart 2019.