WDH

 

Samenstelling

Lilian van der Schoot, voorzitter
Tessa Versteegde
Brechtje Hermans
Joanne van den Wildenberg - Bulat
Mijke Pelkman
Martin Dral

 Visie

De WDH staat voor onafhankelijke, regionale nascholing in het hele domein van de huisartsgeneeskunde. WDH scholingen worden georganiseerd zonder sponsoring.

Jaarplan WDH 2020

In het jaarplan WDH 2020 een overzicht van scholingen. Deze actuele scholingen sluiten aan bij de behoefte van huisartsen in deze regio.
De WDH hoopt hiermee bij te dragen aan een leerzaam en inspirerend 2020.
Zie het WDH jaarprogramma
Houd voor actuele informatie de agenda op deze website in de gaten.

Jaarverslag WDH 2019

Benieuwd naar wat de WDH allemaal gedaan heeft in 2019?
De WDH heeft in 2019 verschillende interessante en boeiende nascholingen georganiseerd. Vernieuwend was de vervolgcursus ECG’s in de huisartsenpraktijk waarbij voor het eerst voor de deelnemers de mogelijkheid werd aangeboden om als voorbereiding de e-learning ECG: Inleiding Elektrocardiografie ExpertCollege te maken. In het jaarverslag WDH 2019 leest u hier meer over.

Contact

T (024) 64 56 088
E wdh@huisartsenkringnijmegen.nl