WDH

 

Samenstelling

Lilian van der Schoot
Tessa Versteegde
Joanne Bulat - van den Wildenberg, voorzitter
Mijke Pelkman
Martin Dral

 Visie

De WDH staat voor onafhankelijke, regionale nascholing in het hele domein van de huisartsgeneeskunde. WDH scholingen worden georganiseerd zonder sponsoring.

Jaarplan WDH 2021

In het jaarplan WDH 2021 een overzicht van scholingen. Deze actuele scholingen sluiten aan bij de behoefte van huisartsen in deze regio.
De WDH hoopt hiermee bij te dragen aan een leerzaam en inspirerend 2021.
Zie het WDH jaarprogramma 2021
Houd voor actuele informatie de agenda op deze website in de gaten.

Jaarverslag WDH 2021

Benieuwd naar wat de WDH allemaal gedaan heeft in 2021?
De WDH heeft in 2021 verschillende interessante en boeiende nascholingen georganiseerd.

Het was een bijzonder scholingsjaar omdat Covid-19 ons in de greep hield. Voor de WDH betekende dit dat we om toch scholingen aan te kunnen bieden een nieuwe scholingsvorm geïntroduceerd hebben: het geven van een Webinar. In het jaarverslag WDH 2021 leest u hier meer over.

Contact

T (024) 352 35 81
E j.verstegen@neohuisartsenzorg.nl