WDH

 

Samenstelling

Lilian van der Schoot, voorzitter

Tessa Versteegde

Brechtje Hermans

Joanne van den Wildenberg - Bulat

Mijke Pelkman

Martin Dral

 

Visie

De WDH staat voor onafhankelijke, regionale nascholing in het hele domein van de huisartsgeneeskunde. WDH scholingen worden georganiseerd zonder sponsoring.

Jaarplan WDH 2020

In het jaarplan WDH 2020 een overzicht van scholingen. Deze actuele scholingen sluiten aan bij de behoefte van huisartsen in deze regio.
De WDH hoopt hiermee bij te dragen aan een leerzaam en inspirerend 2019.
Zie het WDH jaarprogramma
Houd voor actuele informatie de agenda op deze website in de gaten.

Contact

T (024) 64 56 088
E wdh@huisartsenkringnijmegen.nl