Verdachte Huidafwijkingen - Betere diagnostiek en behandeling

 
Verdachte Huidafwijkingen - Betere diagnostiek en behandeling
Huisartsen in Nijmegen en omgeving hebben 3 jaar lang gewerkt aan de verbetering van de diagnostiek en behandeling van verdachte huidafwijkingen. Zij hebben scholing gevolgd, afspraken gemaakt met dermatologen en hulpmiddelen ontwikkeld en uitgeprobeerd om deskundigheid in de huisartsenpraktijken te bevorderen. Het driejarige project Verdachte Huidafwijkingen, waaraan 83 huisartsen hebben meegedaan, laat zien dat die inspanningen leiden tot positieve resultaten. Op deze website zijn alle relevante publicaties en hulpmiddelen bij elkaar gebracht.

Lees ook:

De belangrijkste inzichten samengevat

 • Scholing van huisartsen leidt tot betere diagnostische vaardigheden van verdachte huidafwijkingen in de huisartsenpraktijk.
 • De kwaliteit van deze doorverwijzingen naar dermatologen is verbeterd.
 • Het aantal verwijzingen naar de 2e lijn lijkt licht gestegen.
 • Het aantal potentieel vermijdbare verwijzingen naar de dermatoloog is verminderd.
 • Kennis van verdachte huidafwijkingen is een jaar na scholing nog steeds adequaat.

Praktische Adviezen voor Huisartsen

 1. Stel een aandachtsvelder aan
 2. Maak afspraken over collegiale ruggenspraak
 3. Gebruik het stroomschema en de patiëntenfolder
 4. Lees de samenwerkingsafspraken met de dermatologen
 5. Informeer patiënten via folder, website of wachtkamerscherm.
 6. Agendeer Efudix voor een FTO
 7. Neem ook waarnemers mee in de scholing en afspraken in de praktijk

Het project Verdachte Huidafwijkingen

Looptijd
2017 - 2020

Deelnemers
83 Huisartsen omgeving Nijmegen, dermatologen van CWZ, Panteinziekenhuis, Mauritsklinieken en Radboudumc

Initiatiefnemers
LHV-Huisartsenkring Nijmegen e.o. met CWZ en Radboudumc

Doel
Stimuleren rol van huisartsen bij de diagnostiek en behandeling van laagrisico (pre)maligne huidaandoeningen

Contact
Meer informatie over het project Verdachte Huidafwijkingen is te vinden op deze pagina. Ook kunt u voor meer informatie en vragen contact opnemen met secretariaat@huisartsenkringnijmegen.nl

Projectgroep
Carla Nij Bijvank (huisarts Molenhoek), Kevin Hueskes (huisarts Nijmegen), Hans Alkemade (dermatoloog CWZ) , Satish Lubeek (dermatoloog Radboudumc), Jeanet Bouw (projectleider)

Het project is mede mogelijk gemaakt door de financiële bijdrage van de zorgverzekeraars CZ en VGZ, namens alle verzekeraars.

Scholing en onderzoek
Het effect van goede scholing
De scholing over verdachte huidafwijkingen voor huisartsen in de regio werd aangeboden door de WDH: NHG-STiP Verdachte Huidafwijkingen en de Dermatoscopiescholing ‘Groene vlaggen’. De cursussen zijn vaak aangeboden en veel huisartsen en waarnemers hebben ze gevolgd. Daarnaast hebben de deelnemende huisartsen de online NHG basismodule (PIN) Verdachte huidafwijkingen gevolgd.
Het effect van scholing op diagnostiek en behandeling is onderzocht met data uit de informatiesystemen van huisartsenpraktijken. Daarnaast zijn de verwijsbrieven naar dermatologen geanalyseerd.

Onderzoek naar diagnostiek en behandeling
Voor de effecten op diagnostiek en behandeling van verdachte huidafwijkingen zijn pathologisch anatomische (PA) aanvragen uit het CWZ en de HIS-dossiergegevens van 135.154 patiënten bij de voormeting (2017) en 140.190 patiënten bij de nameting (aug 2018 t/m juli 2019) geanalyseerd. Er is o.a. onderzoek gedaan naar het aantal voorschriften Efudix, biopten/excisies en verwijzingen, en de ratio maligniteit/geen maligniteit. Het Radboud Technology Center Health Data heeft het onderzoek uitgevoerd. De belangrijkste resultaten:

 • Stijging van het aantal gestelde diagnoses Maligne Huidafwijkingen (16.6 versus 20.2 per 1000 patiënten)
 • Stijging aantal voorschriften Efudix (2.4% versus 3.9%).
 • Geen veranderingen in het toepassen van cryotherapie (17.0% versus 16.4%)
 • Geen veranderingen in het aantal door de huisarts uitgevoerde chirurgische verrichtingen.
 • Stijging in het aantal biopten (33.0% versus 54.8%).
 • Daling in het aantal excisies (66.2% versus 45.0%

Betere kwaliteit van verwijzen
Er zijn 1662 verwijsbrieven voor verdachte huidafwijkingen van huisartsen naar dermatologen geanalyseerd. Er zijn drie groepen huisartsen vergeleken: een historisch cohort (uit soortgelijk onderzoek regio Nijmegen 2014), een geschoold cohort (de deelnemers aan het project) en een controle cohort van niet geschoolde huisartsen.

Geschoolde huisartsen hebben:

 • Significant betere diagnostische vaardigheden:
  - Vaker juiste waarschijnlijkheidsdiagnose: 70,3% in de geschoolde groep; 56,2% in de ongeschoolde groep (P<.001) en 51,1% in het historische cohort (P<.001);
  - Vaker biopt vooraf: 31,0% geschoolde groep, 11,2% in controle groep (P<.001), 4,3% historisch cohort (P<.001).
 • Verwijsbrieven van significant betere kwaliteit: betere beschrijving van de huidafwijking, vaker een duidelijke Differentiaal Diagnose.
 • Significant minder potentieel vermijdbare verwijzingen (62% t.o.v 73%).

Wat kan beter?

 • Huisartsen kunnen minder Actinische Keratose doorverwijzen
 • Huisartsen kunnen meer veldbehandeling zelf doen
 • Structureler overleg tussen dermatologen en huisartsen