Regioprestatie wijkgericht samenwerken

 
Regioprestatie wijkgericht samenwerken
Hier vindt u informatie over de Regioprestatie Wijkgericht Samenwerken.

U als huisarts kunt substantieel bijdragen aan een wijkgerichte aanpak binnen zorg en welzijn en zo meewerken aan het verbeteren van het welzijn en de gezondheid van bewoners. Hiervoor is goede samenwerking nodig tussen huisartsenpraktijken en allerlei andere aanbieders in de wijk. Gezamenlijk werkt u vanuit de visie waarin gezondheid centraal staat en niet ziekte; de vraag in plaats van het aanbod. De rol van u als huisarts krijgt daarmee een extra dimensie, nl. netwerken in de wijk, een maatschappelijke, adviserende en coachende rol.

Samenwerking tussen huisartsen, wijkverpleegkundigen, jeugdartsen, specialisten ouderengeneeskunde, artsen verstandelijk gehandicapten, apothekers en gemeente/sociale wijkteams op wijkniveau is niet vanzelfsprekend en staat geregeld nog in de kinderschoenen. Wilt u hiermee te starten, dan moet u elkaar leren kennen, afspraken maken en die afspraken inbedden in de reguliere praktijkvoering. Het vervolg is een continu proces van implementatie van afspraken, evaluatie en zo nodig bijstelling.

De LHV-Huisartsenkring Nijmegen e.o. plus de zorggroepen OCE en Syntein dragen tot eind 2017 bij aan dit proces via de Regioprestatie Wijkgericht Samenwerken. Door deze prestatie kunt u en uw praktijkondersteuners tijd en energie vrij maken om de samenwerking tot stand te brengen en te implementeren. De huisartspraktijken krijgen hun inspanningen vergoed via de S3 prestatie tot eind 2017.

De Regioprestatie Wijkgericht Samenwerken start per 1 oktober 2016 of per 1 januari 2017. Een huisartsenpraktijk kan dus maximaal 5 kwartalen declareren.

Informatiepakket
Informatiepakket Regioprestatie Wijkgericht Samenwerken VGZ

Project Werksessie Preventie in de buurt
Het project werksessie preventie in de buurt sluit aan bij de Regioprestatie Wijkgericht Samenwerken. Zie informatiefolder. Heeft u hier belangstelling voor, dan kunt u dat kenbaar maken via gezondleven@ggdgelderlandzuid.nl (het maildres in het document is niet meer van toepassing)

Archief nieuwsflitsen over regioprestatie
19 april 2017 (1)
3 mai 2017 (2)

Dit project is (mede) mogelijk gemaakt door de zorgverzekeraars CZ en VGZ namens alle zorgverzekeraars.


 

 

 

 

 

BijlageGrootte
PDF-pictogram 20200115_factsheet_regioprestatie.pdf675.8 KB