Achterstandswijken

 
 
Achterstandswijken
Hier vindt u meer informatie en documenten met betrekking tot de Stichting Achterstandsfonds Nijmegen (SAN).

Samenstelling bestuur SAN

W. van Beurden,  voorzitter (vanaf 1/2/2019)
E. van der Wielen (vanaf 9 april 2019)
 A. Baltussen

Ondersteuning:  Jeanet Bouw heeft deze taak overgenomen van Brigit Jansen. Bereikbaar via SAN@edificare.nl

Mogelijkheden subsidie uit Achterstandsfonds 2019

Huisartsen in Nijmegen, Bergen (L), Berg en Dal, Beuningen, Boxmeer, Cuijk, Druten, Gennep, Grave, Heumen en Wijchen kunnen in aanmerking komen voor subsidie vanuit het achterstandsfonds Nijmegen (SAN)
Vanaf 1-1-2019 zijn de zogenaamde geïdentificeerde postcodegebieden met betrekking tot achterstandswijken uitgebreid ( Klik hier voor meer informatie over deze verandering). In de regio Nijmegen e.o. resp. het gebied van de Huisartsenkring Nijmegen e.o zijn véél méér postcodes aangemerkt als achterstandsgebied.

Heeft u op peildatum 1-1-2019 patiënten op de geïdentificeerde postcodes resp. bent u werkzaam in een van de geïdentificeerde gebieden? Dan kunt u een aanvraag indienen voor een activiteit in 2019 die past binnen de doelstellingen van het achterstandsfonds. SAN beoordeelt de aanvragen en kan subsidie toekennen, waarbij het aantal patienten in uw praktijk op geidentificeerde postcodes mede bepalend is. 

Denk aan:

  • een gerichte activiteit op gebied van gezondheidsvaardigheden en/of laaggeletterdheid, bijvoorbeeld de praktijkcheck laaggeletterdheid (voorbeeld)
  • een gerichte training/nascholing voor uw doktersassistenten of POH, bijvoorbeeld mbt omgaan met eisende patiënten of omgaan met laaggeletterden. SAN kan deelname aan een nascholing of cursus tot een maximum van 50% van de kosten vergoeden, mits vooraf aangevraagd.
  • een gerichte nascholing voor uzelf als huisarts over een relevant thema, bijvoorbeeld deelname aan de NHG masterclass 'Huisarts in Achterstandswijk Topzorg of Tobzorg' of deelname aan de training ‘1e-lijns psychische zorg vluchtelingen en nieuwkomers’ . Deze training wordt aangeboden door Arq Academy, het opleidingsinstituut van de Arq Psychotrauma Expert groep en Health[e]Foundation. Deze training is bedoeld voor huisartsen en POH-GGZ en specifiek gericht op de mentale zorg van nieuwkomers. De training bestaat uit vier e-learning modules en een workshop en biedt achtergrondinformatie en instrumenten voor het herkennen en interpreteren van posttraumatische klachten bij (voormalig)vluchtelingen en andere niet-westerse patiënten in de praktijk. Kijk hier voor meer informatieSAN kan deelname aan een nascholing of cursus tot een maximum van 50% van de kosten vergoeden, mits vooraf aangevraagd.
  • voorlichtingsactiviteiten gericht op een specifieke doelgroep, bijvoorbeeld over diabetes aan mensen met een migratieachtergrond
  • een project gericht op samenwerking met het sociaal domein in uw wijk of dorp
  • een beroep op de expertise van Pharos om u te helpen

Lees hieronder een aantal voorbeelden van gehonoreerde aanvragen.
Als u een idee heeft of een aanvraag wilt doen, neem dan contact met ons op via dit aanvraagformulier.

Kijk in deze lijst met de Geidentificeerde postcodes vanaf 1-1-2019

Achterstandsfonds Utrecht heeft bovendien op een aparte website  een overzicht gepubliceerd met postcodes en adressen voor alle fondsen in Nederland. NB Let goed op de disclaimer, we adviseren u om beide lijsten te vergelijken. Als u fouten ontdekt meldt die dan alstublieft. 

Gehonoreerde projecten 2019
SAN heeft een bijdrage toegekend aan:

- Loopgroep Nijmegen Dukenburg 
- Training omgaan met agressieve patiënten (Grave)
- Voorlichtingsbijeenkomst diabetes Hatert (Nijmegen)

- Project Laaggeletterdheid De Schakel (Nijmegen)


Aanvraagformulier projecten 2019

Ook kunt u voor overleg of advisering contact opnemen met Jeanet Bouw, san@edificare.nl of 06 26 124 886.


Tolkentelefoon

Ook in 2019 is het mogelijk voor vergoeding van de kosten voor de Tolkentelefoon in aanmerking te komen, als patienten dat niet zelf kunnen betalen. Voor alle huisartsen in het kringgebied geldt dat u gebruik kunt (blijven) maken van de vergoeding voor gebruik van de Tolkentelefoon. De procedure daarvoor is sinds 2018 veranderd, door een contract met TvCN.
Hier vindt u de instructie. 
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de SAN via Jeanet Bouw: san@edificare.nl of 06 26 124 886

Nieuwsflitsen SAN (vanaf mei 2019)
8 mei 2019

Jaarverslagen SAN
Jaarverslag 2017
Jaarverslag 2018