Hoeveel achterstandspatiënten?

 
SAN houdt bij de beoordeling van de aanvragen rekening met het aantal patiënten uit achterstandspostcodes. De Tolkentelefoon en sommige scholingen worden voor álle huisartspraktijken vergoed, ook als er weinig of geen achterstandspatiënten zijn. Met deze bijlagen kunt u achterhalen welk percentage achterstandspatiënten bij SAN bekend is over uw praktijk.