Achterstandswijken

 
 
Achterstandswijken
Hier vindt u meer informatie en documenten met betrekking tot de Stichting Achterstandsfonds Nijmegen (SAN).

Samenstelling bestuur SAN

W. van Beurden  voorzitter vanaf 1/2/2019
L. Quanjel
A. Baltussen

Ondersteuning: Brigit Jansen, beleidsmedewerker, b.jansen@huisartsenkringnijmegen.nl
(Vanaf 1 maart 2019 draag ik de ondersteuning over. Jeanet Bouw zal deze taak gaan uitvoeren. Bereikbaar via SAN@edificare.nl )

Mogelijkheden subsidie uit Achterstandsfonds 2019

Huisartsen in Nijmegen, Bergen (L), Berg en Dal, Beuningen, Boxmeer, Cuijk, Druten, Gennep, Grave, Heumen en Wijchen kunnen in aanmerking komen voor subsidie vanuit het achterstandsfonds Nijmegen (SAN)
Vanaf 1-1-2019 zijn de zogenaamde geïdentificeerde postcodegebieden met betrekking tot achterstandswijken uitgebreid ( Klik hier voor meer informatie over deze verandering). In de regio Nijmegen e.o. resp. het gebied van de Huisartsenkring Nijmegen e.o zijn véél méér postcodes aangemerkt als achterstandsgebied.

Heeft u op peildatum 1-1-2019 patiënten op de geïdentificeerde postcodes resp. bent u werkzaam in een van de geïdentificeerde gebieden? Dan kunt u een aanvraag indienen voor een activiteit in 2019 die past binnen de doelstellingen van het achterstandsfonds. SAN beoordeelt de aanvragen en kan subsidie toekennen, waarbij het aantal patienten in uw praktijk op geidentificeerde postcodes mede bepalend is. 

Denk aan:

  • een gerichte activiteit op gebied van gezondheidsvaardigheden en/of laaggeletterdheid, bijvoorbeeld de praktijkcheck laaggeletterdheid (link)
  • een gerichte training/nascholing voor uw doktersassistenten of POH, bijvoorbeeld mbt omgaan met eisende patiënten, omgaan met laaggeletterden. SAN kan deelname aan een nascholing of cursus tot een maximum van 50% van de kosten vergoeden, mits vooraf aangevraagd. Voorbeelden zijn deelname aan de NHG masterclass Huisarts in Achterstandswijk Topzorg of Tobzorg of deelname aan Refugee Care[e]Education.   
  • voorlichtingsactiviteiten gericht op een specifieke doelgroep, bijvoorbeeld over diabetes aan mensen met een migratieachtergrond
  • nascholing voor uzelf over een relevant thema zoals zorg voor vluchtelingen
  • een project gericht op samenwerking met het sociaal domein in uw wijk of dorp
  • een beroep op de expertise van Pharos om u te helpen

Als u een idee heeft of een aanvraag wilt doen, neem dan contact met ons op via dit aanvraagformulier.

Voor alle huisartsen in het kringgebied geldt dat u gebruik kunt (blijven) maken van de vergoeding voor gebruik van de Tolkentelefoon. Kent u de procedure hiervoor nog niet? Neem dan even contact op met de SAN via b.jansen@huisartsenkringnijmegen.nl

Kijk in deze lijst met de Geidentificeerde postcodes vanaf 1-1-2019
Achterstandsfonds Utrecht heeft bovendien op een aparte website  een overzicht gepubliceerd met postcodes en adressen voor alle fondsen in Nederland. NB Let goed op de disclaimer, we adviseren u om beide lijsten te vergelijken. Als u fouten ontdekt meldt die dan alstublieft. 

Gehonoreerde projecten 2019
SAN heeft een bijdrage toegekend aan:
- Loopgroep Dukenburg
- Training omgaan met agressieve patiënten (Grave)
- Voorlichtingsbijeenkomst diabetes (Hatert)


Aanvraagformulier projecten 2019

Tolkentelefoon

Ook in 2019 is het mogelijk voor vergoeding van de kosten voor de Tolkentelefoon in aanmerking te komen, als patienten dat niet zelf kunnen betalen.
De procedure daarvoor is sinds 2018 veranderd, door een contract met TvCN. Voor de instructie kunt u contact opnemen met het bureau van de Huisartsenkring Nijmegen e.o.

Jaarverslag SAN

Jaarverslag 2017 SAN
Jaarverslag 2018 SAN