Achterstandswijken

 
Achterstandswijken
Hier vindt u meer informatie en documenten met betrekking tot de Stichting Achterstandsfonds Nijmegen (SAN)

Samenstelling bestuur SAN

W. van Beurden, voorzitter (vanaf 1/2/2019)
E. van der Wielen (vanaf 9 april 2019)
A. Baltussen

Ondersteuning: Jeanet Bouw. Bereikbaar via SAN@edificare.nl

Algemene informatie over SAN
Huisartsen in Nijmegen, Bergen (L), Berg en Dal, Beuningen, Boxmeer, Cuijk, Druten, Gennep, Grave, Heumen en Wijchen kunnen in aanmerking komen voor subsidie vanuit het achterstandsfonds Nijmegen (SAN). Vanaf 1 januari 2019 zijn de zogenaamde geïdentificeerde postcodegebieden met betrekking tot achterstandswijken uitgebreid. Hier vindt u meer informatie over deze verandering. In de regio Nijmegen e.o. resp. het gebied van de Huisartsenkring Nijmegen e.o. is een forse toename van postcodes die worden aangemerkt als achterstandsgebied.

Heeft u op peildatum 1-1-2019 patiënten op de geïdentificeerde postcodes resp. bent u werkzaam in een van de geïdentificeerde gebieden? Dan kunt u een aanvraag indienen voor een activiteit in 2019 die past binnen de doelstellingen van het achterstandsfonds. SAN beoordeelt de aanvragen en kan subsidie toekennen, waarbij het aantal patienten in uw praktijk op geidentificeerde postcodes mede bepalend is. In deze lijst kunt u per praktijk vinden welk % van de patiënten wordt beschouwd als bewoner van een achterstandswijk.

Vergoeding van 1 uur-gesprek
Het doel van het uurgesprek is om met de patiënt alle medische en psychosociale factoren die een rol spelen bij de klachten, te identificeren en te bespreken. Het uur kan deels ook gebruikt worden voor de nodige afstemming met het (zorg)netwerk rondom de patiënt. Dit resulteert uiteindelijk in beter passende zorg en minder of kortere consulten in de toekomst. De vergoeding bedraagt € 75,00. Dit is alleen voor huisartsen met meer dan 10% patiënten die wonen in achterstandpostcodegebieden. Klik hier voor meer informatie over de regeling en het declaratieformulier. 

Vergoeding overleg met (niet-medische) partners in buurt of wijk
In toenemende mate worden huisartsen betrokken bij ontwikkelingen in de buurt of wijk, vaak geïnitieerd door de gemeente, sociaal wijkteam e.d.. Voor huisartsen is het niet altijd mogelijk om aan deze verzoeken te voldoen, ook door het ontbreken van (vergoedingen voor) tijd. SAN wil daarom als proef voor huisartsen in achterstandswijken de tijd vergoeden die wordt besteed aan netwerkactiviteiten en overleggen met niet-medische partners in buurt of wijk. Het gaat bij deze activiteiten dus niet om patiëntgebonden besprekingen. Doel is het tot stand brengen en verbeteren van de samenwerking in de wijk op het gebied van zorg en welzijn. SAN vergoedt € 75,00 per overleguur. De voorwaarden en procedure vindt u hier. Ook is een speciaal declaratieformulier beschikbaar.

Mogelijkheden subsidie voor projecten en scholing uit Achterstandsfonds 2019

Denk aan:

  • een gerichte activiteit op gebied van gezondheidsvaardigheden en/of laaggeletterdheid, bijvoorbeeld de praktijkcheck laaggeletterdheid (voorbeeld);
  • een gerichte training/nascholing voor uw doktersassistenten of POH, bijvoorbeeld mbt omgaan met eisende patiënten of omgaan met laaggeletterden. SAN kan deelname aan een nascholing of cursus tot een maximum van 50% van de kosten vergoeden, mits vooraf aangevraagd;
  • een gerichte nascholing voor uzelf als huisarts over een relevant thema, bijvoorbeeld: deelname aan de NHG masterclass 'Huisarts in Achterstandswijk Topzorg of Tobzorg' of deelname aan de training 1e-lijns psychische zorg vluchtelingen en nieuwkomers of Training voor gebruik handboek voor COPD-patiënten met beperkte gezondheidsvaardigheden. SAN kan deelname aan een nascholing of cursus tot een maximum van 50% van de kosten vergoeden, mits vooraf aangevraagd;
  • voorlichtingsactiviteiten gericht op een specifieke doelgroep, bijvoorbeeld over diabetes aan mensen met een migratieachtergrond;
  • een project gericht op samenwerking met het sociaal domein in uw wijk of dorp;
  • een beroep op de expertise van Pharos om u te helpen.

Lees hieronder een aantal voorbeelden van gehonoreerde aanvragen.
Als u een idee heeft of een aanvraag wilt doen, neem dan contact met ons op via dit aanvraagformulier.

Kijk in deze lijst met de Geïdentificeerde postcodes vanaf 1-1-2019. Of in deze lijst met huisartspraktijken met het % van patiënten dat in een achterstandspostcodegebied woont.

Als u fouten ontdekt meld die dan alstublieft!

Gehonoreerde projecten 2019, SAN heeft een bijdrage toegekend aan:

Loopgroep Nijmegen Dukenburg
Training omgaan met agressieve patiënten (Grave)
Voorlichtingsbijeenkomst diabetes Hatert (Nijmegen)

Project Laaggeletterdheid De Schakel (Nijmegen)


Aanvraagformulier projecten
Aanvraagformulier projecten 2019

Ook kunt u voor overleg of advisering contact opnemen met Jeanet Bouw, san@edificare.nl of 06 26 124 886.

Tolkentelefoon

Ook in 2019 is het mogelijk voor vergoeding van de kosten voor de Tolkentelefoon in aanmerking te komen, als patienten dat niet zelf kunnen betalen. Voor alle huisartsen in het kringgebied geldt dat u gebruik kunt (blijven) maken van de vergoeding voor gebruik van de Tolkentelefoon. De procedure daarvoor is sinds 2018 veranderd, door een contract met TvCN. Hier vindt u de instructie.
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de SAN via Jeanet Bouw: san@edificare.nl of 06 26 124 886

Nieuwsflitsen SAN
8 mei 2019

Jaarverslagen SAN
Jaarverslag 2017
Jaarverslag 2018