Nieuwsberichten

 
Sorteren op
 
14 apr 2010
Verbetering samenwerking met ziekenhuizen en specialisten door feedback
Uit de ervaringen van de commissie samenwerking 2e lijn blijkt dat gerichte en directe feedback, zowel positieve als negatieve, kan leiden tot werkelijke veranderingen en verbeteringen in de... Lees meer
01 mei 2010
De Wagro Nijmegen en omstreken is een feit!
Dit netwerk voor en door niet-gevestigde huisartsen - waarnemers en HIDHA´s- is ontstaan vanuit de behoefte aan meer onderlinge samenhang en structuur binnen deze doelgroep. Ook het kringbestuur... Lees meer
27 mei 2010
Commissie diagnostiek adviseert: geef informatie over nierfunctie door aan apotheek
Als vervolg op een eerder besluit in de HGV vergadering (2 december 2009) heeft de commissie diagnostiek heeft zich gebogen over de uitwerking van het voorstel om apothekers te informeren over... Lees meer
28 mei 2010
Drie huisartsenkringen en vijf huisartsenposten slaan de handen ineen voor de verdere ontwikkeling van de rol van de huisarts in bijzondere omstandigheden, zoals crises en rampen
In het najaar van 2009 zijn verschillende afspraken gemaakt en voorzorgsmaatregelen getroffen om de H1N1 grieppandemie het hoofd te kunnen bieden. Zo is toen in onze regio een continuïteitsplan... Lees meer
28 jun 2010
SMK is gestart met berichten aan huisartsen over ontslagmedicatie
Al eerder hebben wij bericht over het voornemen van de St. Maartenskliniek om huisartsen via faxen te informeren over de medicatie van een patiënt bij ontslag. Vanaf 21 juni jl. is dit een feit.... Lees meer
28 jun 2010
Extra aandacht voor allochtone mantelzorgers
Sommige groepen mantelzorgers lopen meer risico overbelast te raken dan andere groepen. Dat geldt ook voor allochtone mantelzorgers. Een belangrijke reden hiervoor is het ontbreken van het begrip... Lees meer
29 jun 2010
WDH pleit voor onafhankelijke POH nascholingen
Praktijkondersteuners zijn een nieuwe doelgroep voor de industrie. Ook op het gebied van scholing is dit het geval. Gratis of goedkope scholing, al dan niet aangekleed door borrel of eten, wordt... Lees meer
01 nov 2010
Telemonitoring bij patiënten met hartfalen in UMC St Radboud
De afdeling Cardiologie heeft de dienstverlening op haar digitale hartfalenpoli uitgebreid met telemonitoring. Via de digitale poli (internet) verstuurt de patiënt zijn gewicht- en bloeddrukgegevens... Lees meer
01 dec 2010
Gezinscoaching in Nijmegen: wat is het en hoe werkt het?
In een eerder bericht zijn de gezinscoaches al genoemd. Nu volgt wat meer informatie over deze vorm van hulpverlening voor gezinnen met veel problemen.
17 dec 2010
Nieuwe klachtenprocedure UMC St Radboud
Tijdens de vorige vergadering van de commissie transmurale samenwerking van HAkring met UMC St Radboud is een nieuwe klachtenprocedure binnen het UMC St. Radboud gepresenteerd. De nieuwe werkwijze... Lees meer
  • Vorige