Nieuwsberichten

 
Sorteren op
 
04 nov 2014
Informatiebeveiliging en veilig inloggen
Informatiebeveiliging is voor de gemiddelde praktijk een weinig sexy onderwerp. Tegelijk bestaan er een aantal wetten en verplichte normen waar ook de gewone praktijk zich aan moet houden. Een... Lees meer
17 feb 2015
Samenwerking huisartsen – wijkverpleegkundigen 2015
Als gevolg van de nieuwe wet- en regelgeving in de zorg per 1 januari 2015, is de wijze van indicatiestelling voor cliënten van de thuiszorg gewijzigd. Wat betekent dit voor de samenwerking met de... Lees meer
17 feb 2015
Materiaal van campagne “Wat zegt mijn polis” is nog beschikbaar
De campagne "Wat zegt mijn polis" is in maart 2014 opgestart en samen met het NPCF uitgevoerd. Het doel van deze campagne was patiënten erop te wijzen dat zij met vragen over vergoedingen zelf op... Lees meer
18 feb 2015
Medisch beroepsgeheim, informatie uitwisseling en vergoeding
Sinds 1 januari is er veel veranderd in de zorg en ondersteuning. Het rijk heeft veel taken bij de gemeenten neergelegd in het kader van de transitie jeugdzorg en de overheveling AWBZ naar de Wmo.... Lees meer
19 mrt 2015
VAR verklaring blijft tot nader order bestaan
De zogenaamde VAR verklaring blijft tot nader order bestaan, in tegenstelling tot eerdere geluiden. Dit is eind december 2014 besloten in de Tweede Kamer. Dit is van belang voor waarnemers en... Lees meer
25 mrt 2015
Verwijzing huisarts meestal niet nodig bij doorlopende zorg specialist
Zolang een medisch specialist een patiënt structureel laat terugkomen, is volgens de NZa geen nieuwe verwijzing nodig van een eerstelijns zorgaanbieder. Daarnaast hebben verwijzingen in principe geen... Lees meer
18 sep 2015
Resultaten uit de LHV-ledenpeiling over de hervorming van de langdurige zorg in de kring Nijmegen e.o.
Ouderen met een complexe zorgvraag en mensen met een verstandelijke beperking krijgen onvoldoende de zorg en aandacht die zij verdienen. Dat is één van de conclusies uit de LHV-ledenpeiling over de... Lees meer
21 sep 2015
Overdracht in de keten
Op maandag 28 september worden de regionale transmurale afspraken ondertekend rondom de overdracht van zorg. Deze ondertekening is het resultaat van een proces dat is gestart in 2014 met een rapport... Lees meer
23 nov 2015
Afschaffing VAR uitgesteld
De invoering van het modelcontract als opvolger van de VAR verklaring wordt uitgesteld naar 1 april 2016.
  • Vorige