Nieuwsberichten

 
Sorteren op
 
18 feb 2015
Medisch beroepsgeheim, informatie uitwisseling en vergoeding
Sinds 1 januari is er veel veranderd in de zorg en ondersteuning. Het rijk heeft veel taken bij de gemeenten neergelegd in het kader van de transitie jeugdzorg en de overheveling AWBZ naar de Wmo.... Lees meer
17 feb 2015
Materiaal van campagne “Wat zegt mijn polis” is nog beschikbaar
De campagne "Wat zegt mijn polis" is in maart 2014 opgestart en samen met het NPCF uitgevoerd. Het doel van deze campagne was patiënten erop te wijzen dat zij met vragen over vergoedingen zelf op... Lees meer
17 feb 2015
Samenwerking huisartsen – wijkverpleegkundigen 2015
Als gevolg van de nieuwe wet- en regelgeving in de zorg per 1 januari 2015, is de wijze van indicatiestelling voor cliënten van de thuiszorg gewijzigd. Wat betekent dit voor de samenwerking met de... Lees meer
04 nov 2014
Informatiebeveiliging en veilig inloggen
Informatiebeveiliging is voor de gemiddelde praktijk een weinig sexy onderwerp. Tegelijk bestaan er een aantal wetten en verplichte normen waar ook de gewone praktijk zich aan moet houden. Een... Lees meer
  • Volgende