Nieuwsberichten

 
Sorteren op
 
25 aug 2014
Transmurale oncologische nazorg onderwerp 4de Berg en Dalconferentie
De afdeling Eerstelijnsgeneeskunde van het Radboudumc in Nijmegen organiseert de vierde Berg en Dal conferentie over transmurale oncologische nazorg (14 oktober a.s.) Doel van de Berg en Dal... Lees meer
24 sep 2014
Protocol bloedtransfusie thuis
In sommige situaties is het denkbaar dat patiënten thuis bloedtransfusies ontvangen. Daar is de huisarts dan natuurlijk ook bij betrokken.
15 dec 2014
Transmuraal debat ‘NOACs: bloedlink of een zegen’ groot succes
De introductie van Nieuwe Orale Anticoagulantia (NOACs) was aanleiding voor een levendig debat tussen huisartsen, cardiologen en apothekers, met inbreng van de patiëntenorganisatie. Tijdens de avond... Lees meer
15 dec 2014
Projectaanvraag “Uitsluitdiagnostiek van 2e naar 1e lijn” gehonoreerd!
Huisartsenkring Nijmegen e.o. en Canisius Wilhelmina Ziekenhuis hebben, ondersteund door Robuust en IQ healthcare (Radboudumc), in het voorjaar van 2014 een projectaanvraag ingediend voor het project... Lees meer
15 jan 2015
Bijdrage huisartsen(kring) aan interne audits Radboudumc
Het Radboudumc voert regelmatig interne audits uit, als onderdeel van het kwaliteitsbeleid. Doel daarvan is om de patiëntenzorg te verbeteren. De huisartsen in de commissie samenwerking 2e lijn... Lees meer
12 feb 2015
Uitwisseling huisartsen en specialisten Radboudumc geslaagd
Afgelopen maanden hebben zo’n 15 huisartsen en evenveel specialisten meegedaan aan de pilot “Vinden en Verbinden” . Bij deze pilot was het de bedoeling dat huisartsen en specialisten bij elkaar in... Lees meer
16 mrt 2015
Neurologen Radboudumc, CWZ en Maasziekenhuis Pantein geven bij voorkeur clopidogrel na een beroerte
Gebaseerd op internationale literatuur hebben de neurologen van het Radboudumc, CWZ en Maasziekenhuis Pantein besloten om clopidogrel als eerste keuze secundaire medicamenteuze preventie te geven... Lees meer
21 apr 2015
Officiele opening Marikenhuis op 30 mei!
Het Marikenhuis wordt een ontmoetingsplek voor mensen die geconfronteerd worden of zijn met kanker, voor (ex-) patiënten en hun naasten. Alle activiteiten binnen het inloophuis hebben tot doel een... Lees meer
28 apr 2015
Nieuwe toepassingen teleconsultatie worden gepresenteerd op symposium 13 mei 2015
Project "Uitsluitdiagnostiek van 2e naar 1e lijn" heeft als doel transmurale samenwerking tussen huisarts en specialist te versterken en substitutie te bevorderen door middel van nieuwe toepassingen... Lees meer
08 jun 2015
Teleconsultatiemogelijkheden uitgebreid
Op 13 mei j.l heeft de Huisartsenkring Nijmegen e.o. samen met het CWZ een symposium teleconsultatie georganiseerd. (Eerder bekend onder de naam "Uitsluitdiagnostiek".) CWZ en Huisartsenkring... Lees meer
  • Vorige