Nieuwsberichten

 
Sorteren op
 
02 apr 2019
Onderzoek naar beoordeling pijn op de borst
Op 1 maart is de ARTICA-studie van start gegaan. Huisartsen zijn daarover per brief geïnformeerd. Zij kunnen bij de studie betrokken raken omdat een patiënt uit hun praktijk met pijn op de borst een... Lees meer
14 nov 2018
Samenwerking bij drukte in de regio
Een griepepidemie. De uitbraak van een multiresistente bacterie. Hitte tijdens de zomerreductie. Hoe garanderen we acute zorg als het enorm druk is? In de regio gaan we nóg beter samenwerken. In het... Lees meer
06 nov 2018
Nieuw beleid en behandeling van een acuut herseninfarct bij het ontstaan van klachten tussen 6 – 24h
In de acute fase van een herseninfarct moet een patiënt zo snel mogelijk naar het ziekenhuis. Het tijdvenster (van begin klachten tot behandeling) voor intra-arteriële trombectomie (IAT) is... Lees meer
25 jul 2018
Toegenomen drukte op spoedeisende hulp
Afgelopen week heeft het Regionaal Overleg Acute Zorgketen (ROAZ) signalen ontvangen over toegenomen drukte op de acute zorg in de Acute Zorgregio Oost. Bij vier van de zeven ziekenhuizen in de regio... Lees meer
29 mei 2017
Spoedzorg voor ouderen: wie doet wat?
Het regionale netwerk "Verbeteren spoedzorg aan kwetsbare ouderen" Nijmegen en omstreken organiseert op 22 juni en 5 juli een interactieve bijeenkomst over de (on)mogelijkheden in de acute zorg... Lees meer
08 mrt 2016
Patiëntenrouting bij acute herseninfarcten
Recent is een bericht opgesteld namens de neurologen in de Acute Zorgregio Oost over de intra-arteriele behandeling van herseninfarcten en de mogelijkheden van deze behandeling in onze regio. Deze... Lees meer
22 jan 2016
AZO-Scholing over ouderen en acute zorg
Acute Zorgregio Oost organiseert op 9 maart 2016 een scholingsavond over “Ouderen en acute zorg”. Het programma is gericht op diverse professionals werkzaam in de keten acute zorg. Zie verder... Lees meer
14 dec 2015
ABCDE scholing in de praktijk: geactualiseerd en verbeterd!
Na één jaar is het in 2014 ontwikkelde aanbod "ABCDE scholing voor groepen huisartsen/doktersassistenten" geactualiseerd. De scholing is nu nòg beter aangepast aan de praktijk! Lees hierna de... Lees meer
17 jun 2015
Start trial vroegtijdige antibioticatoediening bij sepsis
Sinds juni 2014 is er vanuit de sectie Acute Interne Geneeskunde van VU medisch centrum een grote landelijke trial gestart naar de behandeling van sepsis. Ook de RAV Gelderland Zuid en RAV Gelderland... Lees meer
19 mrt 2015
Wagro Nijmegen e.o. vraagt input voor overleg met huisartsenpost Nijmegen
Sinds dit jaar neemt een vertegenwoordiger namens de Wagro deel aan de vergaderingen van de postcommissie van de Huisartsenpost Nijmegen. De Wagro vraagt haar achterban om input voor dit overleg.
  • Vorige