Nieuwsberichten

 
Sorteren op
 
21 feb 2017
Huisartsenkring in gesprek met thuiszorgorganisaties over tekort aan wijkverpleegkundigen
In verschillende steden en regio’s in Nederland is of dreigt een tekort aan wijkverpleegkundigen. Ook in onze regio is dit het geval. Dit heeft gevolgen voor de zorg voor met name kwetsbare... Lees meer
29 jun 2015
Bericht van ZZG Zorggroep over beperkingen ADL ondersteuning
ZZG Zorggroep heeft ons gevraagd u te informeren over maatregelen die genomen moeten worden vanwege de overbelasting in de teams van de wijkverpleging. Omdat de maatregelen gevolgen kunnen hebben... Lees meer
29 mei 2015
Start commissie samenwerking eerste lijn
Er zijn op dit moment veel ontwikkelingen gaande in de eerste lijn. Om de betrokkenheid van de regionale huisartsen meer structuur te geven en hun invloed beter te borgen lijkt de oprichting van een... Lees meer
17 feb 2015
Samenwerking huisartsen – wijkverpleegkundigen 2015
Als gevolg van de nieuwe wet- en regelgeving in de zorg per 1 januari 2015, is de wijze van indicatiestelling voor cliënten van de thuiszorg gewijzigd. Wat betekent dit voor de samenwerking met de... Lees meer
13 jun 2014
Omgaan met jonge mantelzorgers
Eén op de vier jongeren groeit thuis op met zorg oftewel is jonge mantelzorger. Er is bij hen thuis iemand langdurig ziek... Op verzoek van het Steunpunt Mantelzorg Land van Cuijk en de 5 gemeenten... Lees meer