Nieuwsberichten

 
Sorteren op
 
27 nov 2019
Meld uw ervaring met GGZ-instelling
Waarom kunt u als huisarts wel een ontregelde patiënt met diabetes kwijt maar niet de ‘ontregelde’ patiënt met psychische klachten? Steeds vaker krijgt de Kring meldingen binnen over knelpunten en... Lees meer
30 apr 2019
Folder over stress voor laaggeletterden en vluchtelingen
De voorlichtingsfolder ‘Als je stress hebt, veel denkt en slecht slaapt’ is opnieuw uitgegeven. De folder is speciaal herzien en vertaald voor vluchtelingen, maar is ook geschikt voor anderen met... Lees meer
18 feb 2019
Samenwerkingsafspraken 'warme' overdracht vanuit de FACT-teams
Onlangs zijn samenwerkingsafspraken opgesteld over de overname van patiënten vanuit de FACT-teams van Pro Persona, Iriszorg en Pluryn, door huisartsen. Het gaat zowel om afspraken over de afschaling... Lees meer
06 feb 2019
Meld uw ervaring met GGZ-instelling
Waarom kunt u als huisarts wel een ontregelde patiënt met diabetes kwijt maar niet de ‘ontregelde’ patiënt met psychische klachten? Steeds vaker krijgt de Kring meldingen binnen over knelpunten en... Lees meer
09 jan 2019
Integrale toegang crisishulp jeugd in Noord- en Midden Limburg
Vanaf 2019 is een nieuwe werkwijze van kracht voor crisissituaties met jeugdigen in gemeenten in Noord en Midden-Limburg. In het gebied van Huisartsenkring Nijmegen e.o. betreft dit Gennep en Bergen... Lees meer
04 sep 2018
Start 1 september: meldpunt voor mensen met verward gedrag
Vanaf 1 september kunt u dagelijks, ook in het weekend en de avonduren, bij het meldpunt Bijzondere Zorg (GGD Gelderland-Zuid) terecht als u zorgen heeft over mensen met verward gedrag.
29 aug 2018
Jeugdzorg in Nijmegen en Rijk van Nijmegen
Op verzoek van de gemeente Nijmegen informeren wij u over enkele zaken met betrekking tot verwijzen naar jeugdzorg: hoe het gaat met aanbieders zonder contract en wat gevolgen zijn bij overgang van... Lees meer
04 jan 2018
Informatie van ProPersona over aanmelden patiënten
ProPersona heeft sinds enige tijd de aanmelding van patiënten verbeterd. Verwijzers kunnen via een centraal aanmeldsecretariaat hun patiënt zelf aanmelden.
22 aug 2017
Psychische problemen bij vluchtelingkinderen en -jongeren
Huisartsen en POH-GGZ hebben een belangrijke rol bij de vroege opsporing, diagnostiek, follow up en begeleiding van kinderen en jongeren met een vluchtelingenachtergrond. Ter ondersteuning is een... Lees meer
08 mrt 2017
Verwijsbrief voor GGZ-zorg en voor sociaalwijkteam / maatschappelijk werk
De programma adviesgroep (PAG) GGZ van OCE Nijmegen, bestaande uit huisartsen, POH-GGZ, GZ-psychologen, psychiater en een maatschappelijk werker, zijn er van overtuigd dat een heldere verwijsbrief... Lees meer
  • Vorige