Nieuwsberichten

 
Sorteren op
 
13 jun 2014
Hoe kunnen huisartsen de zorg voor zwangeren verbeteren?
De zorg voor zwangeren kan nog beter. In het voorjaarsnummer van LIJN1 wordt stilgestaan bij het promotieonderzoek van Lucie Martijn naar de patiëntveiligheid in de verloskundige zorg. Ook voor de... Lees meer
23 jun 2014
Transmurale aanpak doelmatig voorschrijven
Uit onderzoek blijkt dat in de regio van Kring Nijmegen e.o. nog steeds winst valt te behalen op gebied van doelmatig voorschrijven, ook al is het algemene beeld dat de regio hier goed op scoort. Het... Lees meer
16 sep 2014
Jaarverslag 2013 Stichting Klachtenregeling Huisartsen Zuid-Nederland
Opvallend in het Jaarverslag 2013 van SKHZN is dat de regio Nijmegen e.o. in de laatste 3 jaar heel goed scoort, gemiddeld veel minder klachten dan de meeste andere aangesloten regio’s. Voor wat het... Lees meer
17 sep 2014
Impressie van Jonkerbosdag 2014: “De communicatie met de patiënt”
Specialisten van CWZ en huisartsen troffen elkaar dit jaar op 25 juni voor de jaarlijkse Jonkerbosdag. Het thema was “De communicatie met de patiënt”. Hieronder belichten we 3 onderdelen:
15 jan 2015
Bijdrage huisartsen(kring) aan interne audits Radboudumc
Het Radboudumc voert regelmatig interne audits uit, als onderdeel van het kwaliteitsbeleid. Doel daarvan is om de patiëntenzorg te verbeteren. De huisartsen in de commissie samenwerking 2e lijn... Lees meer
02 feb 2015
Landelijke Huisartsgeneeskundige Kennistoets
De WDH Nijmegen e.o. heeft jarenlang de intercollegiale nabespreking van de Landelijke Huisartsgeneeskundige Kennistoets (LHK-toets) georganiseerd. Sinds de LHK-toets echter online te maken is en... Lees meer
24 feb 2015
Vooraankondiging resultaten samenwerkingsonderzoek Patiëntenoverdracht Radboudumc
In januari zijn 50 huisartsen benaderd voor het evalueren van de patiëntenoverdracht van het Radboudumc. De eerste acties om de patiëntenoverdracht van ziekenhuizen regionaal te verbeteren, zijn... Lees meer
23 apr 2015
Vijfjaars curriculum scholingen voor huisartsen
Verschillende onderwerpen die binnen een (na-)scholingsprogramma voor huisartsen aan bod zouden moeten komen zijn in dit document overzichtelijk bij elkaar gezet. Tevens worden aanbevelingen gedaan... Lees meer
21 sep 2015
Overdracht in de keten
Op maandag 28 september worden de regionale transmurale afspraken ondertekend rondom de overdracht van zorg. Deze ondertekening is het resultaat van een proces dat is gestart in 2014 met een rapport... Lees meer
21 okt 2015
Opname en ontslag in regio Nijmegen straks alléén met de medische gegevens in de hand
Op 28 september jl. hebben 25 organisaties in de regio Nijmegen afspraken ondertekend om de overdracht van zorg beter en sneller te laten verlopen.
  • Vorige