Nieuwsberichten

 
Sorteren op
 
28 nov 2019
Aan de slag met leefstijl in achterstandswijken
Huisartsen in achterstandswijken hebben veel patiënten voor wie leefstijladviezen en met name de opvolging van die adviezen een groot probleem is.
12 sep 2019
Stichting Achterstandsfonds Nijmegen (SAN) gaat praten met praktijken in achterstandswijken
Het SAN gaat de komende maanden actief contacten leggen met de praktijken met de hoogste percentages patiënten in geïdentificeerde achterstandpostcodegebieden. SAN wil graag bespreken hoe we deze... Lees meer
12 sep 2019
Stichting Achterstandsfonds Nijmegen vergoedt 50% kosten scholing
Alle huisartsen en hun medewerkers (POH’s en praktijkassistentes) uit het werkgebied van de Kring kunnen een tegemoetkoming krijgen van 50% van de kosten voor specifieke scholing gerelateerd aan... Lees meer
03 sep 2019
Vergoeding 1-uur-gesprek en overleg partners door Stichting Achterstandsfonds Nijmegen
Vanaf september vergoedt SAN 1-uur-gesprekken en overleggen met (niet-medische) partners in buurt/wijk. Daarnaast kunnen alle huisartsen, POH'ers en praktijkassistentes uit het werkgebied van de... Lees meer
30 apr 2019
Actuele informatie werkwijze Tolkentelefoon
De inzet van Tolkentelefoon wordt al enige tijd door het achterstandsfonds SAN vergoed. Nu de speciale regeling van VWS voor statushouders vanaf 1 mei is vervallen kunt u ook voor deze specifieke... Lees meer
23 jan 2019
SAN bestuur heeft nieuwe voorzitter, nu nog één vacature!
Het SAN bestuur is verheugd dat zich een kandidaat heeft gemeld voor de opvolging van Nico Vlaar als voorzitter. Vanaf 1 februari zal Wim van Beurden deze functie gaan vervullen. Het SAN bestuur... Lees meer
23 jan 2019
Reminder en actualisatie van Nieuwe postcodes achterstandsgebieden vanaf 2019
Op 1 januari 2019 zijn aanpassingen doorgevoerd in de systematiek van achterstandsfinanciering. De NZa heeft samen met LHV, InEen, VPH, ZN, VWS en de achterstandsfondsen het afgelopen jaar gekeken... Lees meer
22 jan 2019
Tolkentelefoon in 2019 opnieuw vergoed door achterstandsfonds (SAN)
Ook in 2019 kunnen huisartsen in het gebied van Huisartsenkring Nijmegen e.o. gebruik maken van de vergoeding voor de Tolkentelefoon. Deze vergoeding komt - zoals voorgaande jaren - van het... Lees meer
13 dec 2018
Achterstandsfonds Nijmegen zoekt bestuursleden
Het achterstandsfonds Nijmegen (SAN) stelt middelen beschikbaar ter ondersteuning van huisartsen (-zorg) in achterstandsgebieden. Voor diverse praktijken in Nijmegen was de SAN afgelopen jaren een... Lees meer
14 nov 2018
Nieuwe postcodes achterstandsgebieden vanaf 2019
Ingaande op 1 januari 2019 zijn aanpassingen doorgevoerd in de systematiek van achterstandsfinanciering. De NZa heeft samen met een klankbordcommissie van LHV, InEen, VPH, ZN, VWS en de... Lees meer
  • Vorige