ZZG zorggroep zet in op versterking van de palliatieve zorg thuis.

 
Om die reden hebben de wijkverpleegkundigen en verpleegkundig specialist van ZZG, samen met huisartsen uit de regio Zuid Gelderland , onderzoekers van het Radboudumc en de HAN het protocol ‘Palliatieve Zorgplanning Thuis’ ontwikkeld.

Het protocol richt zich op het tijdig herkennen (markeren) van patiënten/cliënten in de laatste levensfase door verpleegkundigen en huisartsen en het samen beslissen met de cliënt (en zijn mantelzorgers) over de behoefte aan (palliatieve) zorg, oftewel pro actieve zorgplanning[1]. Ook beschrijft het protocol wat verpleegkundigen en huisartsen in de verschillende fasen van de palliatieve zorg kunnen doen om de zorg te verbeteren. Als sprake is van complexe problematiek kunnen zij advies vragen aan een consultatieteam palliatieve zorg met verpleegkundig specialisten van de ZZG zorggroep,  het Radboudumc en van het CWZ.

Wat de uitkomsten zijn van de werkwijze van het protocol en hoe het nieuwe consultteam functioneert, wordt bijgehouden middels wetenschappelijk onderzoek. De belangrijkste uitkomstmaat is of de cliënten op de plek van wens kunnen sterven. Belangrijke andere te verzamelen data gaan o.a. in op het aantal ongeplande ziekenhuisopnames, de symptoomcontrole en de kwaliteit van leven van cliënten.

Het onderzoek wordt uitgevoerd door onderzoekers van Radboudumc (Anesthesiologie, Pijn en Palliatieve Geneeskunde, prof dr. K. Vissers) en de Hogeschool van Arnhem en Nijmegen (Eerstelijnszorg, dr. R. van der Sande).

Na een gedegen voorbereidingsfase is op 16 september 2019 het onderzoek gestart met het includeren van de eerste patiënten. Vanaf die datum kan een palliatieve (wijk)verpleegkundige van de ZZG zorggroep u benaderen met de vraag of een door haar aangedragen patiënt (ingeschreven in uw praktijk) volgens u palliatieve zorgbehoeften heeft om mogelijk vervolgens samen met u palliatieve zorg te gaan verlenen met behulp van het protocol. U wordt uiteraard ook ten zeerste uitgenodigd als het andersom is en u een patiënt heeft/kent met naar uw idee palliatieve zorgbehoeften. De palliatieve (wijk)verpleegkundigen zien ernaar uit, samen met u,deze pro actieve zorg te verlenen[2].

Wij stellen het bijzonder op prijs als u aan de implementatie van het protocol en het onderzoek wilt meedoen.

Met vriendelijke groet,

Marcel de Groot,

Directeur wijkverpleging, ZZG zorggroep

Voor vragen over het protocol of het onderzoek kunt u contact opnemen met dr. Ria Duenk, onderzoeker Radboudumc: Ria.Duenk@radboudumc.nl, tel: (024) 36 51583.

Meer informatie over het protocol en het onderzoek is te vinden op de website van het project: www.palliatievezorgplanningthuis.nl

[2] Zie voor een palliatieve (wijk)verpleegkundige werkzaam in uw buurt de namen- en telefoonnummer lijst op deze website onder het kopje….