Zorgcafé draagt bij aan toegang tot zorg voor nieuwkomers

 
 
Kent u Zorgcafé Nijmegen? Het Zorgcafé is een makkelijk toegankelijke plek waar asielzoekers, statushouders en ongedocumenteerden terecht kunnen met hun vraag, verhaal of probleem, uitleg kunnen krijgen over ons gezondheidszorgsysteem en begeleid kunnen worden in contacten met zorgverleners. Zo wordt de drempel tot het krijgen van medische hulp voor lichamelijke of psychosociale problemen voor hen die het vaak hard nodig hebben lager.

Elke nieuwe Nederlander kan hier binnenlopen. Het is een eerste stap naar passende hulp. De vrijwilligers met medische - en ggz achtergrond en de Arabisch -, Farsi - en Tigrinya sprekende tolken werken vraaggericht.

De laagdrempelige zorg in het Zorgcafé bestaat uit:

  • Informatie over de gezondheid en organisatie van gezondheidszorg, en toeleiding naar de zorg.
  • Koffietafel gesprekken waar er een ‘luisterend oor’ is voor verhalen, zorgen, spanning en frustratie die mensen bij zich dragen. Tevens worden er themabijeenkomsten o.b.v. inschrijving aangeboden.
  • Vroegtijdig signaleren van mogelijke ggz problematiek als depressie, met vroegtijdige door-, of terugverwijzen naar GCA of huisarts.
  • Individuele begeleiding naar ziekenhuis of andere externe zorginstelling, van vluchtelingen die tijdelijk betreffende ondersteuning nodig hebben.

Het Zorgcafé is opgericht door het Rode Kruis en de "Dokters van de Wereld".
Het Zorgcafé is te vinden op de website van Dokters van de wereld, en ook op Wegwijzer 024.nl, de sociale kaart voor welzijn, wonen en zorg in Nijmegen.

Contactgegevens:
Ganzenheuvel 56
6511 WD Nijmegen 
zorgcafe.nijmegen@gmail.com 
06 - 51 25 79 90