Zorg te duur voor minima?

 
Zorg te duur voor minima?
Minister Bruins heeft gereageerd op een bericht in De Gelderlander. Huisarts Nabuurs uit Nijmegen gaf daarin aan dat de zorg te duur is voor minima. Volgens de minister zijn er meerdere compensatiemogelijkheden zoals de gemeentepolis. Ook de gemeente Nijmegen kent zo'n gemeentepolis.

Het artikel in De Gelderlander ging in op de hoge zorgkosten voor minima.  Hieraan liggen drie oorzaken ten grondslag: 1) mensen met een minimuminkomen willen geen nader onderzoek of medicijnen omdat het ten koste gaat van het eigen risico 2) zij sluiten geen aanvullende verzekering af en zien bijvoorbeeld af van fysiotherapie en 3) de hoge vervoerskosten. Dit kan leiden tot gezondheidsbedreigende stuaties. 
De minister heeft hierop gereageerd, naar aanleiding van Kamervragen.

Volgens de minister blijft het verplicht eigen risico nodig voor het op macroniveau betaalbaar houden van de zorg. Ook maakt het mensen bewust van de kosten van zorg. Het is echter ongewenst als mensen vanwege het eigen risico zorg mijden.
De minister noemt diverse maatregelen: 

  • Mensen met een laag inkomen worden gecompenseerd via de zorgtoeslag;
  • Huisartsenzorg, zorg voor 18-minners en ketenzorg bijvoorbeeld bij diabetes zijn uitgezonderd van het eigen risico;
  • Gemeenten bieden meerkostenregelingen en/of bijzondere bijstand aan voor mensen met hoge zorgkosten. Nijmegen kent gemeentepolissen waarbij verzekerden met een laag inkomen de mogelijkheid hebben om het eigen risico via de aanvullende verzekering te herverzekeren.

Gaël Pennings, kringbestuurder heeft op NPOradio1 commentaar gegeven (vanaf de 37-ste minuut).

Het uitgebreide bericht kunt u lezen op de HAweb pagina voor leden van HAKring Nijmegen e.o.