Werving deelnemers project Verdachte Huidafwijkingen goed op weg!

 
Het project Verdachte Huidafwijkingen is gestart met de werving van deelnemende huisartsen. Alle leden van de Huisartsenkring Nijmegen e.o. hebben hierover een bericht ontvangen. Inmiddels hebben zich ruim 40 huisartsen aangemeld. De inschrijving is nog niet gesloten; het doel is dat minimaal 50 huisartsen deelnemen.

Het project Verdachte Huidafwijkingen is vorig jaar gestart om de rol van huisartsen bij de diagnose en behandeling van laagrisico (pre)maligne huidaandoeningen te stimuleren. Meer informatie over de aanleiding voor het project en andere achtergrondinformatie vindt u in de bijlage.
 
Dermatologen van de ziekenhuizen uit de regio zijn blij met het initiatief en ondersteunen de uitgangspunten voor meer diagnostiek en behandeling van met name actinische keratose en het laagrisico basaalcelcarcinoom in de eerste lijn, mits dit kwalitatief goed wordt uitgevoerd. Voor hen is het belangrijk dat ze verantwoord patiënten kunnen terugverwijzen naar de huisarts. Zij signaleren een grote interdokter variatie onder huisartsen die zij graag zien verminderen.

Project Verdachte Huidafwijkingen
Het project Verdachte Huidafwijkingen heeft verschillende onderdelen:

 1. Scholing van huisartsen;
 2. Heldere samenwerkingsafspraken met de dermatologen in onze regio;
 3. Beschikbaar stellen van patiënten informatie;
 4. Evalueren van veranderingen in kwaliteit van zorg en verwijsgedrag;
 5. Herhalen van een wetenschappelijk onderzoek m.b.v. verwijsbrieven.

Het project loopt tot eind 2019.
 
Het project zoekt nu zoveel mogelijk huisartsen om het project goed en met voldoende impact te kunnen uitvoeren en om de gevolgen van verwijsgedrag en kwaliteit van de zorg goed in beeld te kunnen brengen.
 
Wat wordt verwacht van de deelnemers aan het project?
Van huisartsen die bereid zijn om deel te nemen aan het project wordt het volgende verwacht: 

1. Deelnemers doen mee aan de scholing.
Dat wil zeggen:

 • volgen individueel de online basismodule Verdachte huidafwijkingen (van het NHG);
 • herhalen een korte toets aan het einde van het project;
 • optioneel (niet verplicht): volgen verdiepend aanbod in de vorm van de NHG-STiP scholing Verdachte Huidaandoeningen en/of de Dermatoscopiescholing ‘Groene vlaggen’, beide aangeboden door de WDH. De WDH organiseert de STiP cursus Verdachte Huidaandoeningen dit voorjaar twee keer extra, dus in totaal 5 maal. Drie bijeenkomsten zijn al gepland en volgeboekt. De extra twee bijeenkomsten worden eerst aangeboden aan de deelnemers van het project. Als er plekken over zijn kunnen ook andere huisartsen zich inschrijven. De data worden zo spoedig mogelijk bekend gemaakt. De dermatoscopie-scholing verschuift naar najaar 2018 en 2019. Ook hiervan worden de data zo spoedig mogelijk bekend gemaakt.

2. Deelnemers werken conform de samenwerkingsafspraken met dermatologen.

 • Deze afspraken zijn vastgesteld in najaar 2017 in overleg tussen een delegatie huisartsen en dermatologen van alle ziekenhuizen resp. 2e lijns dermatologische klinieken in de regio: CWZ, Maasziekenhuis, Radboudumc en de Mauritsklinieken
 • Ze zijn gebaseerd op de richtlijnen van het NHG, met enkele aanvullende regionale afspraken. (Zie de bijlage).
 • De dermatologen ontvangen een overzicht van alle deelnemende huisartsen.

3. Huisartsen geven toestemming om eenmalig informatie uit hun HIS te verzamelen.

 • Dit onderzoek wordt uitgevoerd door het Radboudumc Transmuraal Kennis- en Informatiecentrum (RTKIC).

4. Deelnemers sluiten aan bij de HAweb groep Verdachte Huidafwijkingen Nijmegene.o.

5. Deelnemers gaan akkoord met de werkafspraken in het project.

Wilt u als huisarts deelnemen aan het project?

Huisartsen uit de HAKring Nijmegen e.o. kunnen zich aanmelden voor het project Verdachte Huidafwijkingen  via dit formulier. In ditzelfde formulier meldt men zich aan voor de HAwebgroep Verdachte Huidafwijkingen. Via deze groep wordt men op de hoogte gehouden over de voortgang van het project en kan men vragen stellen.

Graag zo spoedig mogelijk aanmelden.  Zo snel mogelijk na  aanmelding ontvangen de deelnemers de werkafspraken en nadere informatie over het project. Daarin wordt ook uitvoerig de HIS-extractie toegelicht. 

Voor meer informatie; neem contact op met de projectleider, Jeanet Bouw. 
Mailadres: verdachtehuidafwijkingen@huisartsenkringnijmegen.nl
Telefoonnummer: 06 26 124 886.

Het projectteam bestaat uit: Carla Nij Bijvank (huisarts), Kevin Hueskes (huisarts), Hans Alkemade (dermatoloog CWZ), Rianne Gerritsen (dermatoloog Radboudumc), Brigit Jansen (beleidsmedewerker LHV Huisartsenkring Nijmegen e.o.), Jeanet Bouw (projectleider).

Het project Verdachte Huidafwijkingen wordt mede mogelijk gemaakt door de zorgverzekeraars CZ en VGZ namens alle zorgverzekeraars.