Webinar OPEN (Ontsluiting Patientgegevens in de Eerstelijnszorg in Nederland)

 
Webinar OPEN (Ontsluiting Patientgegevens in de Eerstelijnszorg in Nederland)
Op donderdag 28 februari a.s. van 16.00 – 18.00 uur is het mogelijk een webinar te volgen over het programma OPEN (Online Patiënteninzage in de Eerstelijn).

In een korte sessie beantwoorden Bart Brandenburg (programmamanager) en Mariëtte Willems (praktiserend huisarts en tevens betrokken bij het programmabureau van OPEN) de volgende vragen:

  • Wat wordt er precies van de huisarts en de praktijk verwacht?
  • Kan ik nu al iets voorbereiden?
  • Hoeveel tijd kost de implementatie?
  • En andere brandende vragen…

U kunt hier aanmelden voor het webinar. 

Achtergrondinfo
Het doel van de OPEN is ervoor zorgen dat álle huisartsenpraktijken en hun ICT-leveranciers in 2020 in staat zijn om digitaal inzage te bieden in dossiergegevens. Zorgverleners kunnen deelnemen aan OPEN via regionale samenwerkingsverbanden in de eerstelijnszorg. Deze samenwerkingsverbanden kunnen zich medio april als regionale coalitie aanmelden als kandidaat-deelnemer van het OPEN programma. Een coalitie bevat in ieder geval één van de hierna genoemde huisartsenorganisaties: een zorggroep, een koepel van gezondheidscentra, een LHV-kring of een samenwerkingsverband van 2 of meer van deze organisaties en omvat een regio van minimaal 100.000 inwoners. Er komt een stimuleringsregeling voor ICT-leveranciers, een ondersteuningsregeling voor regionale huisartsenorganisaties en een voor huisartsen. Om voor subsidie in aanmerking te komen moeten deelnemers activiteiten uitvoeren en aan eisen voldoen die in de ondersteuningsregelingen staan beschreven.

Kijk hier voor meer informatie