Wagro | Nieuws vanuit de WADI

 
De Wadi is de afdeling van de landelijke LHV die de belangen van de waarnemers en hidha's vertegenwoordigt. Zo houden zij zich onder andere bezig met de problemen in de ANW zorg, functies en contributies van de LHV kringen, CAO HIDHA’s, verbeteren van de visitatieprocedure, de OVO en de waarneemgids. Ook hebben ze recent een LHV groep voor waarnemers gestart op Haweb, hier kan je je voor aanmelden.

Voor de ANW zorg starten binnenkort een aantal pilots zoals de SEMD (spoedeisende medische dienst) waarbij er wordt samengewerkt met meerdere partijen (SEH, GGZ, thuiszorg). Het standpunt huisartsenzorg in ANW is herzien, het uitgangspunt blijft hierin dat huisartsen 24 uurs zorg zien als essentieel onderdeel van de huisartsenzorg en dat huisartsen die regie willen blijven behouden. Wel moeten de randvoorwaarden waaronder  huisartsen deze zorg verrichten verbeteren. 

Marjan Kruijer gaat het bestuur verlaten van de WADI, inmiddels is er een sollicitatieprocedure gestart voor een nieuw bestuurslid.