Voortgang Werkgroep ZorgDomein Huisartsenkring Nijmegen e.o.

 
 
Voortgang Werkgroep ZorgDomein Huisartsenkring Nijmegen e.o.
Najaar 2015 is de werkgroep ZorgDomein van start gegaan, met als doel de bestaande werkafspraken in ZorgDomein te evalueren. Daarvoor is input en feedback vanuit de hagro’s opgehaald en dit is besproken met de contactpersonen van ziekenhuizen en instellingen. Waar nodig werden de werkafspraken herzien. Hieronder leest u het resultaat en vervolg.

De werkgroep heeft over de belangrijkste specialismen de input gevraagd aan hagro’s, onder andere over interne geneeskunde, algemene heelkunde, reumatologie, kindergeneeskunde, gynaecologie, orthopedie, psychiatrie. Deze input en feedback werd vanuit de hagro teruggekoppeld aan de werkgroep en vervolgens besproken met de ziekenhuizen.
Opvallend was dat de tevredenheid over de ZorgDomein afspraken over het algemeen groot was. (Let op: het ging de werkgroep niet om zorgaanbod, dat werd en wordt besproken aan andere overlegtafels.)
Ook vanuit de ziekenhuizen kwamen voorstellen tot aanpassing.
Het resultaat was dat hier en daar verbeteringen werden aangebracht. 

Nu zo’n beetje alle belangrijke specialismen zijn doorgenomen stopt de werkgroep ZorgDomein met het actief ophalen van feedback.
Echter: als u feedback wilt leveren, kan dat nog steeds en doe dat vooral.
De werkgroepleden blijven hierop aanspreekbaar en blijven ook in contact met de coördinatoren ZorgDomein bij de ziekenhuizen en instellingen: 

  • Tejo Janssen voor CWZ en SHO
  • Mattijs Hennekam voor Radboudumc
  • Tijs Hoevenaars voor Maartenskliniek en Propersona
  • Koos van Son voor Maasziekenhuis, Via Sana en GGZ Oost Brabant.

Het mailadres blijft: werkgroepzorgdomein@huisartsenkringnijmegen.nl