Vijfjaars curriculum scholingen voor huisartsen

 
Verschillende onderwerpen die binnen een (na-)scholingsprogramma voor huisartsen aan bod zouden moeten komen zijn in dit document overzichtelijk bij elkaar gezet. Tevens worden aanbevelingen gedaan over de wenselijke frequentie voor nascholingsactiviteiten op een bepaald terrein.

De projectgroep Kwaliteit en Scholing van de Huisartsenkring heeft een leidraad opgesteld voor (na-)scholingen voor huisartsen. De aanleiding daarvoor is onder andere dat huisartsen met een zekere regelmaat worden 'bestookt' door allerhande scholingsaanbod, door niet-commerciële en commerciële organisaties. 
Met dit 5-jaars curriculum beogen de opstellers het aanbod van niet-commerciële organisaties in de regio te beschrijven en een richtlijn te bieden, voor zowel inhoud als frequentie, van alle relevante huisartsgeneeskundige thema's.  Dit schept duidelijkheid voor huisartsen, die kunnen zien waar en wanneer ze door hen gewenste scholing kunnen 'halen'.  Het schept ook duidelijkheid voor de vele aanbieders, als zij zich bewust zijn van het grote pallet aan scholingen dat binnen de regio bestaat. 

Het 5-jaars curriculum is tot stand gekomen met input van diverse regionale partijen, zoals de WDH, de Perifeer Accreditatie Medewerker (PAM), zorggroepen OCE en Syntein, de huisartsenposten, de nascholingscommissie land van Cuijk. Ook PAO Heyendael heeft vanwege haar structurele nascholingsaanbod aan een deel van de besprekingen deelgenomen. 

Het document zal uiterlijk eind 2016 worden geëvalueerd en zo nodig bijgesteld. 
Opmerkingen zijn welkom bij de projectgroep Kwaliteit en Scholing (via het secretariaat van de Huisartsenkring) 

U kunt het 5-jaars curriculum hier downloaden.