Verzoeken om herhaalverwijzingen

 
Het probleem van de verzoeken vanuit de 2e lijn om herhaalverwijzingen aan de huisarts bleef hardnekkig voortduren, ondanks dat dit al langere tijd NIET MEER nodig is. Inmiddels heeft het knelpunt tot op het hoogste niveau de aandacht. Diverse acties zijn uitgezet om deze ergernis uit te wereld te helpen.

De verzoeken om een herhaalverwijzing van de huisarts is conform de richtlijnen van de Nza(2014) niet meer nodig. Toch bleven huisartsen deze verzoeken krijgen vanuit de 2e lijn.  

Inmiddels is het onderwerp bij de ziekenhuizen CWZ en Radboudumc op bestuurlijk niveau aangekaart en wordt er werk van gemaakt. Het doel daarvan is natuurlijk dat de werkwijze verandert en dat huisartsen daar iets van gaan merken. 
Dus wilt u problemen op dit gebied blijven registreren en doorgeven aan het kringbureau?