Verwijsbrieven voor herhaalverwijzingen

Bericht van commissie samenwerking 2e lijn
 
 
Verwijsbrieven voor herhaalverwijzingen
Wanneer moet door de huisarts opnieuw een verwijsbrief geschreven worden voor een al bestaand probleem waarvoor een patiënt ook al eens bij de specialist geweest is? In het recente verleden is gecommuniceerd dat dit -mits binnen een jaar - niet noodzakelijk zou zijn, maar recent zijn door de inspectie (IGZ) uitspraken gedaan die dit toch weer nuanceren. De commissie samenwerking 2e lijn informeert u hierover, om zoveel mogelijk knelpunten te voorkomen.

Voorbeeld: er is een knie-operatie geweest, contact wordt na 2 controles op poli afgesloten. Patiënt loopt ondertussen al bij fysiotherapeut voor verder herstel. De knie is 2 maanden na het laatste contact bij specialist echter nog steeds niet pijnvrij, FT heeft geen verdere baat en u en uw patiënt willen dat patiënt zich weer laat beoordelen op de poli door de specialist.  Is dan nieuwe verwijsbrief wel nodig? Liever niet natuurlijk, dat scheelt de huisarts werk en lijkt overbodige rompslomp.

De inspectie voor volkgezondheid heeft hierover recentelijk duidelijke uitspraken gedaan. Of een nieuwe verwijsbrief nodig is, hangt af van de formulering in de brief van de specialist. Heeft deze duidelijk geschreven dat het contact afgesloten is (“wij sluiten hiermee af…/ patiënt retour huisarts…”), dan worden huisartsen geacht een nieuwe verwijzing te schrijven. Een nieuwe verwijsbrief heeft het ziekenhuis dan ook nodig om de geleverde zorg gedeclareerd te krijgen bij de zorgverzekeraar.

Heeft de specialist het contact echter niet afgesloten  (bijvoorbeeld formulering  “bij aanhouden klachten retour”) of ontbreekt formulering over het beleid dan kan de patiënt wèl zonder nieuwe verwijsbrief een afspraak bij specialist inplannen.
Met het CWZ hebben de huisartsen in de cie 1e2e lijn afgesproken dat de patiënt wel eerst gezien is door de huisarts zodat die mede kan vaststellen dat het om hetzelfde probleem gaat als waarvoor de oorspronkelijke verwijzing bedoeld was. Met andere ziekenhuizen moet het onderwerp nog besproken worden.  

Voor vragen en opmerkingen  kunt u terecht bij de commissie samenwerking 2e lijn, via het bureau van de Huisartsenkring Nijmegen e.o.