Vernieuwd Transmuraal Formularium Nijmegen 2019

Eenduidig en doelmatig voorschrijven met behulp van regionaal transmuraal formularium
 
 
Vernieuwd Transmuraal Formularium Nijmegen 2019
Het vernieuwde, nu transmurale, formularium wordt gepresenteerd op 12 maart a.s. op een symposium. Het regionale formularium is ontwikkeld voor de 1e en 2e lijn. Het draagt bij aan eenduidig voorschrijven in 1e en 2e lijn, aan doelmatigheid en aan patiëntveiligheid. Het is tot stand gekomen in samenwerking met specialisten uit de 2e lijn.

Doelstelling symposium
Onder de aandacht brengen van het vernieuwde en nu transmurale formularium Nijmegen en daarmee het gebruik hiervan stimuleren. Informatie over nieuwe medicatie, actuele medicatievoorkeur en gesignaleerde problemen bij voorschrijven van deze medicatie.

Het symposium bestaat uit de volgende korte voordrachten, aansluitend is er tijd voor vragen en discussie.

Ontwikkeling van het Transmuraal Formularium Nijmegen
Inhoud: Naast het NHG-formularium is er een regionaal formularium ontwikkeld voor 1e en 2e lijn. Het formularium draagt bij aan eenduidig voorschrijven in 1e en 2e lijn, aan doelmatigheid en aan patiëntveiligheid. Aanleiding, totstandkoming en meerwaarde hiervan worden toegelicht.

Sprekers: Kees Lemmens, apotheker Malden en Guido Adriaansens, huisarts Beuningen

NOAC’s
Inhoud: Voor artsen in de eerstelijnszorg zijn dit relatief nieuwe middelen. Aandacht voor voorkeursmedicatie, interacties, contra-indicaties en valkuilen. Er wordt nader ingegaan op informatie-uitwisseling tussen arts en apotheker.

Sprekers: Margreet Warlé-van Herwaarden, apotheker Groesbeek en kaderapotheker NOACS en dr. Marc Brouwer, cardioloog Radboudumc 

Regionaal pijnbeleid
Inhoud: Veel patiënten gebruiken chronisch opioïden voor chronisch benigne pijn. Sommigen gebruiken jaren een zelfde dosis, maar bij anderen neemt de dosis steeds toe en ontstaat er een problematische situatie. In deze voordracht wordt gesproken over indicatiestelling van opioïden bij chronisch benigne pijn (en mogelijke alternatieven), manieren om escalatie van gebruik te voorkomen, manieren om opioïden af te bouwen en mogelijke behandelingen als er escalatie van opioïde-gebruik optreedt en er sprake is van problematisch opioïde gebruik.

Sprekers: Prof. Dr. Kees Kramers, hoogleraar Medicatieveiligheid aan de Radboud Universiteit / Radboudumc.en Dr. Robert van Dongen, anesthesioloog en pijnbehandelaar, CWZ en Radboudumc

Longmedicatie
Inhoud:De nadruk bij inhalatietherapie gaat vooral liggen op het gebruikersgemak. Eenzelfde device voor de verschillende medicamenten wat betreft de poederinhalaties. Lastige afwegingen worden besproken want het te kiezen device is vooral afhankelijk van patiëntkenmerken en is dus individueel bepaald. De combipreparaten met ICS hebben geen plek bij COPD terwijl de realiteit bepaald anders is. Hoe hier verandering in te krijgen.

Sprekers: Manon van Schijndel, huisarts Nijmegen en Maurice Janssen, apotheker Cuijk

Wondzorg
Inhoud: Door goed naar een wond te kijken is classificatie van de wond mogelijk en wordt duidelijk wie deze zorg het beste op zich kan nemen en welk verbandmateriaal voor deze wond en voor deze patiënt het beste zal zijn. Toelichting aan de hand van plaatjes van wonden.

Sprekers: Miep Meijs, verpleegkundig specialist complexe wondzorg ZZG zorggroep en Guido Adriaansens, huisarts

Implementatie van het formularium 
Inhoud: De inhoud van het formularium is ontwikkeld. Er is een boekje, een app en Prescriptor heeft de software ontwikkeld voor het HIS. Dit alles wil nog niet zeggen dat het formularium structureel gebruikt gaat worden. In een gezamenlijk gesprek wordt stikgestaan bij de voorwaarden waaraan moet worden voldaan om het formularium tot een dagelijks gebruiksvoorwerp te maken.

Spreker: Guido Adriaansens, huisarts

Alle praktische informatie over het symposium vindt u in onze webagenda.  U kunt zich voor 5 maart inschrijven via de volgende link: https://www.formulariumnijmegen.nl/symposium-2019/ 

Niet in staat naar het symposium te komen en wèl geinteresseerd in het boekje?
Alle bestaande abonnees krijgen tzt bericht dat er een nieuwe uitgave is. Zij kunnen die dan via de website bestellen en betalen. De site is www.formulariumnijmegen.nl

Als u op dit moment via de website een boekje bestelt krijgt u nog de editie van 2014 en wordt tzt de nieuwe uitgave gratis nagestuurd. NB: Op het moment zijn er (weer) problemen met de betaal module voor de website van het boekje/app maar niet met de website voor het symposium.