Vergoeding 1-uur-gesprek en overleg partners door Stichting Achterstandsfonds Nijmegen

 
Vanaf september vergoedt SAN 1-uur-gesprekken en overleggen met (niet-medische) partners in buurt/wijk. Daarnaast kunnen alle huisartsen, POH'ers en praktijkassistentes uit het werkgebied van de Kring een tegemoetkoming krijgen van 50% van de kosten voor specifieke scholing gerelateerd aan achterstandsproblematiek, mits van tevoren aangevraagd. Verder wil SAN de komende maanden in overleg met huisartspraktijken in achterstandswijken. Heeft u een idee, maar geen tijd om het uit te werken? Neem contact op met SAN san@edificare.nl of bel met Jeanet Bouw, fondscoördinator: 06-26124886.

SAN vergoedt als proef miv september een 1-uur-gesprek van een huisarts

Het doel van het uurgesprek is om met de patiënt alle medische en psychosociale factoren die een rol spelen bij de klachten, te identificeren en te bespreken. Het uur kan deels ook gebruikt worden voor de nodige afstemming met het (zorg)netwerk rondom de patiënt. Dit resulteert uiteindelijk in beter passende zorg en minder of kortere consulten in de toekomst. De vergoeding bedraagt € 75,00. Dit is alleen voor huisartsen met meer dan 10% patiënten die wonen in achterstandpostcodegebieden. 

Vergoeding overleg met (niet-medische) partners in buurt of wijk

In toenemende mate worden huisartsen betrokken bij ontwikkelingen in de buurt of wijk, vaak geïnitieerd door de gemeente, sociaal wijkteam e.d.. Voor huisartsen is het niet altijd mogelijk om aan deze verzoeken te voldoen, ook door het ontbreken van (vergoedingen voor) tijd. SAN wil daarom als proef voor huisartsen in achterstandswijken de tijd vergoeden die wordt besteed aan netwerkactiviteiten en overleggen met niet-medische partners in buurt of wijk. Het gaat bij deze activiteiten dus niet om patiëntgebonden besprekingen. Doel is het tot stand brengen en verbeteren van de samenwerking in de wijk op het gebied van zorg en welzijn. SAN vergoedt € 75,00 per overleguur.

De voorwaarden en procedure staat vanaf 15 september op de website van SAN.