Update nascholingen vanuit de Wagro

FTO pijnstilling
 
Afgelopen oktober en december organiseerde de Wagro twee FTO's met als thema "pijnstilling”.

In café De Muse in Malden vertelde anesthesioloog Robert van Dongen op de eerste avond onder andere over het biopsychosociale model van pijn, de behandelmogelijkheden van de pijnpoli en hij ging nader in op de diverse opioïde pijnstillers die er zijn. De tweede avond was het de beurt aan Carel Veldhoven, kaderhuisarts palliatieve zorg, die op interactieve wijze, met herkenbare voorbeelden, pijnbestrijding bij palliatieve casuïstiek besprak. Beide avonden werden door de deelnemers goed beoordeeld. 

Ook voor 2020 is de Wagro druk bezig om een aantal interessante nascholingsavonden te verzorgen. Onder meer een FTO over SOA's en een scholing over acute diabeteszorg staan in de planning. Ook willen we het thema "praktijkovername" aan bod laten komen aan de hand van het verhaal van een recent gestarte praktijkhouder, tezamen met achtergrondinformatie van een ervaren praktijkadviseur. 

De werkgroep nascholingen van de Wagro Nijmegen e.o. bestaat uit Jet Schulpen en Ruben van der Heiden. Onze nascholingen zullen worden aangekondigd via sociale media (WhatsApp-groepen, Facebook), HAweb, nieuwsbrieven en via de LHV Academie.