Update Kaartenbakactie: cardiaal stabiele CVRM patiënten van de 2e lijn naar de 1e lijn

 
Update Kaartenbakactie: cardiaal stabiele CVRM patiënten van de 2e lijn naar de 1e lijn
Afgelopen jaar is de zogenaamde 'Kaartenbakactie' uitgevoerd, een project op initiatief van OCE Nijmegen en Huisartsenkring Nijmegen e.o. in samenwerking met de cardiologen van het CWZ, waarbij in steekproefvorm werd onderzocht hoeveel cardiaal stabiele CVRM patiënten van de 2e lijn naar de 1e lijn konden worden verschoven.

Uit deze steekproef (van 300 dossiers) werd geconcludeerd dat 19% van de steekproef patiënten al zeer recentelijk terugverwezen was. Een andere 12% van de patiënten was cardiaal stabiel en ontving een brief om bij de huisarts in zorg te komen. Hiervan is bijna de helft ook daadwerkelijk geïncludeerd in het zorgprogramma CVRM of DM2 van de OCE Nijmegen. Een andere 47% van deze steekproef komt in aanmerking voor CVRM, maar kan niet ontslagen worden van de polikliniek cardiologie gezien bijkomende pathologie die cardiologische expertise noodzakelijk maakt. Het is interessant te bekijken hoe de gedeelde zorg verder kan worden opgepakt in samenwerking met huisartsen, cardiologen en zorgverzekeraars. Geconcludeerd kan worden dat er zeker verwijspotentieel is. Gezien de grote werkdruk wordt de steekproef momenteel niet uitgebreid. Wel worden cardiaal stabiele patiënten tijdens hun bezoek aan de cardioloog verwezen naar de 1e lijn volgens de eerder vastgestelde transmurale afspraken.   

Kijk hier voor het eerdere bericht over de kaartenbakactie.