Update huisartsenzorg onder crisisomstandigheden

 
Ebola lijkt bezworen, althans op dit moment in onze regio minder actueel, over MERS zijn (nog) geen alarmerende berichten en de 4-daagse is voorbij. Maar een groot ongeluk kan zomaar gebeuren en ook een uitbraak van een infectieziekte is een scenario waar rekening mee wordt gehouden. In zulke situaties kan ook de continuïteit van de huisartsenzorg onder druk komen te staan. Het crisisteam huisartsen zal bij elkaar komen en de coördinatoren van de hagro’s zullen op scherp staan, maar weet u wat ùw rol is?

De afgelopen jaren is gestaag gewerkt aan de voorbereiding op crisisomstandigheden: er is een plan (HaROP), er is een structuur (crisisteam en hagro-coordinatoren), er is een HaROP app in vergevorderd stadium van ontwikkeling en er wordt geoefend. Inmiddels is in bijna alle hagro’s minstens één huisarts die een of twee maal een training heeft gevolgd.
De kennis en vaardigheid van zowel crisisteam als coördinatoren wordt op peil gehouden onder het motto: “Wat je zelden doet, doe je zelden goed”. Ook de komende periode vinden er weer activiteiten plaats.
Maar ook voor andere huisartsen is het goed om op de hoogte te zijn van enkele basale uitgangspunten en regionale afspraken en vooral van: Wat wordt er van mij verwacht? Immers: als de crisis éénmaal daar is, is daar geen tijd meer voor!
De e-learning module ‘Huisartsen onder crisisomstandigheden’ is hiervoor ontwikkeld. Deze is bedoeld voor iedere huisarts en richt zich specifiek op de voorbereiding en het optreden van de huisartsenzorg tijdens bijzondere omstandigheden in de regio. In deze module wordt ingegaan op het nut, de noodzaak en de opbouw van het HaROP in het algemeen en ook specifiek voor infectieziekten en ‘flitsrampen’.
Op praktische wijze wordt de nut en noodzaak van het voorbereid zijn aangetoond en wat het HaROP en de hierin gemaakte afspraken voor de huisarts kan betekenen.
In iets meer dan een uur tijd bent u in staat om de noodzaak van de voorbereiding op crisisomstandigheden te onderkennen en de bijbehorende structuur te benoemen. Ook wordt ingegaan wat van u als huisarts wel of juist niet verwacht wordt.  

Deelname is gratis.
Het doorlopen van de module kost u slechts iets meer dan één uur; de module is geaccrediteerd voor 2 uur. 

Interesse in deze module?
De coördinatie van deelname is in handen van het kringbureau ( Brigit Jansen).
Aanmelden kan door een mail te sturen (b.jansen@huisartsenkringnijmegen.nl)  met uw voornaam, achternaam, BIG-nummer en mailadres.
De aanmeldingen worden verzameld. U krijg bericht als uw aanmelding wordt doorgegeven aan de aanbieder van de training. U ontvangt daarna binnen 2 weken vanuit de leverancier 'Het Netwerkcentrum' een inlogcode, die tevens na het doorlopen van de online module de accreditatie zal bijschrijven. Verdere uitleg van de module vindt u online als u bent ingelogd.