Update evaluatie werkafspraken ZorgDomein

 
 
Werkgroep ZorgDomein is sinds enige tijd bezig met het opvragen van feedback op werkafspraken met de ziekenhuizen en GGZ-instellingen in de regio. Wat is de stand van zaken?

Inmiddels zijn de volgende werkafspraken geëvalueerd:

  • algemene heelkunde
  • orthopedie
  • kindergeneeskunde
  • neurologie
  • algemene interne geneeskunde
  • MDL
  • reumatologie
  • psychiatrie.

Op dit moment staat de vraag uit om feedback aan te leveren over gynaecologie. Als uw hagro 'aan de beurt' is dan zal uw collega u daarop bevragen. 

De feedback wordt opgevraagd via contactpersonen van hagro's, specifiek per ziekenhuis/GGZ-instelling: CWZ, Maasziekenhuis Radboudumc, SMK, Propersona.
De werkgroep ZorgDomein koppelt de opgehaalde feedback terug met de betreffende instelling en probeert op die manier de werkafspraken op ZorgDomein te verbeteren.
De werkgroep houdt zich niet bezig met (veranderingen in) het zorgaanbod zelf.  
Voor opmerkingen of vragen: werkgroepzorgdomein@huisartsenkringnijmegen.nl