Update: Aanvragen Eerstelijnsverblijf (ELV) en acute opnamebedden

Voor de regio’s Nijmegen en Boxmeer
 
 
 Update: Aanvragen Eerstelijnsverblijf (ELV) en acute opnamebedden
De eerstelijnsverblijf-bedden (ELV-bedden) en andere acute opnamebedden zijn er voor de zorg en opvang van patiënten die vanwege medische redenen niet meer thuis kunnen wonen. Hoe kunt u zo'n opnamebed aanvragen? Hieronder vindt u de geactualiseerde informatie voor zowel de regio Nijmegen als in de regio rondom het Maasziekenhuis.

Regio Nijmegen e.o.

De aanvragen in de Regio Nijmegen e.o. lopen via Bureau Crisis toewijzing Intramuraal (BCI). De bevestiging van de aanvraag ELV moet door de huisarts afgegeven worden. Voor de aanvraag van andere bedden, zoals een GRZ-bed, WLZ crisisbed of een observatiebed, kan BCI (en de specialist ouderengeneeskunde) adviseren.  

Het BCI is 24 uur per dag beschikbaar via: 024-366 57 67.  Buiten kantooruren neemt de Zorgcentrale waar voor BCI.

BCI helpt u verder met:

  • Uw crisisaanvraag: BCI beoordeelt samen met u, aan de hand van een afwegingsinstrument (zie: https://www.lhv.nl/afwegingsinstrument), de situatie en de noodzaak tot crisis- of spoedopname. BCI heeft een overzicht van beschikbare bedden in VVT instellingen.
  • Consultatie Specialist Ouderengeneeskunde (SO) buiten kantooruren: BCI kan u doorverbinden met de dienstdoende SO. Zij hebben het overzicht van welke VVT instelling, met daaraan een SO gekoppeld, dienst heeft.

Huisartsen zijn tevreden over de dienstverlening van BCI: " Ze denken op een uitstekende manier met je mee over wat de best passende mogelijkheid is", aldus een huisarts uit de regio. 

Praktische handleiding: kaartje 'Acute opnamebedden voor de eerste lijn’ 

De werkgroep ELV van OCE Nijmegen ontwikkelde in 2017 samen met de LHV-Huisartsenkring e.o. een praktische handleiding voor de huisarts, in de vorm van een kaartje. Vanwege de verbreding van de inhoud van het kaartje, is de titel veranderd in kaartje 'Acute opnamebedden voor de eerste lijn’. Op dit kaartje staat het nummer van BCI, achtergrondinformatie over BCI en een link naar het afwegingsinstrument dat u samen met BCI in kunt vullen. Dit kaartje is geactualiseerd en hier beschikbaar.

Problemen of vragen? Laat het de werkgroep weten

De werkgroep heeft de functie om de veranderingen en eventuele problemen rondom het ELV en andere acute opname bedden te monitoren. Als u problemen ervaart, meldt deze dan bij Lonneke Wittenberg (l.wittenberg@cihn.nl), Stafmedewerker I&O Ouderenzorg bij OCE Nijmegen.  

Regio Land van Cuijk en Noord Limburg

Huisartsen in de regio LvC NL kunnen voor ELV  bellen naar het Transferpunt  06-20141893.
Ook hiervoor is een handleiding ontwikkeld en er is een stroomschema beschikbaar. 
Beide documenten staan eveneens op de website van Syntein