Uitvoering OPEN online inzage voor patiënten

 
Het doel van het programma OPEN is dat uw patiënten straks veilig beschikken over hun digitale medische gegevens via een portaal of PGO (Persoonlijke GezondheidsOmgeving). OPEN is een programma dat op initiatief van de Landelijke Huisartsen Vereniging (LHV), het Nederlands Huisartsen Genootschap (NHG) en InEen, vereniging van organisaties voor eerstelijnszorg is gestart.
OPEN ondersteunt huisartsen gedurende het complete proces van de realisatie van online inzage. In het kringgebied heeft zich een regionale coalitie gevormd met als doel het programma OPEN gezamenlijk in te voeren in de betrokken huisartsenpraktijken. Coalitiepartners zijn Syntein, Huisartsenpost Nijmegen en Boxmeer, OCE, CIHN, Stielo en LHV-huisartsenkring Nijmegen eo.
Syntein is penvoerder c.q. projectleider. De uitvoering van de eerste fase van OPEN (0-meting en plan van aanpak) wordt gedaan door ROER in de persoon van Frank van Summeren. Zijn bureau begeleidt zes andere zorggroepen in Noord-Oost Brabant waardoor efficiënte uitvoering mogelijk is en er wellicht mogelijkheden zijn voor een gezamenlijk platform.
 
Zorggroepen hebben per mail de bij hen aangesloten huisartsenpraktijken benaderd met de vraag of zij mee willen doen aan het OPEN-traject van de regiocoalitie. Heeft u geen verzoek ontvangen, laat het ons weten: secretariaat@huisartsenkringnijmegen.nl.