Uitnodiging deelname onderzoek opioïden

 
Afdeling IQ Healthcare van het Radboudumc nodigt praktiserende huisartsen uit voor deelname aan een focusgroep over het voorschrijfgedrag van opioïden.

Het opioïdgebruik in Nederland is de afgelopen jaren fors toegenomen met daaraan gerelateerd een toename in opioïdintoxicaties en sterfte door opioïdgebruik. Het merendeel van het extramuraal opioïdgebruik wordt door huisartsen voorgeschreven. Het doel van dit onderzoek is om inzichtelijk te krijgen welke factoren huisartsen belemmeren in het gepast voorschrijven van opioïden en welke factoren juist helpen. Het onderzoek wordt uitgevoerd door de afdeling IQ healthcare van het Radboudumc. 

Focusgroepen

Een groep van 6 tot 8 huisartsen discussieert onder leiding van een onderzoeker over hun opvattingen en ervaringen rondom opioïdgebruik. De focusgroep duurt ongeveer 1,5 uur en er zijn broodjes aanwezig. De focusgroep vindt vroeg in de avond plaats. De focusgroep vindt plaats in Utrecht en Nijmegen eind oktober/begin november te weten dinsdag 22 oktober, maandag 28 oktober of dinsdag 12 november. We horen graag uw voorkeur als u mee wilt doen.  

Wat vragen wij van u

Radboudumc uitnodigt u uit om deel te nemen aan deze focusgroep. U helpt ons hiermee inzichtelijk te krijgen welke factoren huisartsen belemmeren in het gepast voorschrijven van opioïden en welke factoren juist helpen. Ter compensatie van uw geïnvesteerde tijd bieden zij u een waardebon van €100,- aan.
 
Mocht u interesse hebben in het onderzoek dan kunt u contact opnemen met het onderzoeksteam via onderstaand telefoonnummer of e-mailadres.
 
Tijn Kool, senior onderzoeker IQ Healthcare Radboudumc

Rens Goossens, stagiaire IQ Healtcare Radboudumc / 6e-jaars geneeskunde student Tel.: +31642428862, e-mail: Rens.Goossens@radboudumc.nl