Transmuraal debat ‘NOACs: bloedlink of een zegen’ groot succes

Impressie van academisch debat op 1 december 2014
 
De introductie van Nieuwe Orale Anticoagulantia (NOACs) was aanleiding voor een levendig debat tussen huisartsen, cardiologen en apothekers, met inbreng van de patiëntenorganisatie. Tijdens de avond werd niet alleen duidelijk wat de toegevoegde waarde van NOACs kan zijn voor bepaalde patiëntengroepen, maar bovendien werd de ambitie uitgesproken dat introductie van farmaceutische innovaties in de regio Nijmegen altijd zal worden begeleid door heldere transmurale afspraken.

Op 1 december jongstleden vond in het Radboudumc  een academisch debat  voor huisartsen, medisch specialisten en (ziekenhuis)apothekers plaats over de Nieuwe Orale Anticoagulantia (NOAC). De avond werd georganiseerd door het Nijmeegs Expertise Centrum voor Farmacotherapie (NECF) met als voorzitter Paul Smits (internist, decaan en vice-voorzitter van Raad van Bestuur).  Chris van Weel (huisarts, emeritus hoogleraar Eerstelijns Geneeskunde) deed de aftrap en sprak  de gezamenlijke ambitie uit zowel nu als in de toekomst heldere afspraken te maken tussen de  eerste en tweede lijn in de regio Nijmegen over de introductie van farmacotherapeutische innovaties.

Uit recent gepubliceerd onderzoek blijkt dat NOACs  veelbelovende vervangers voor vitamine K –antagonisten (VKA) kunnen zijn.  Vooralsnog worden de middelen in Nederland alleen vergoed voor de indicatie atriumfibrilleren. De voordelen van NOACs  werden scherp neergezet door Marc Brouwer, cardioloog in het Radboudumc.  NOACs zijn gebruiksvriendelijker en even effectief  als VKA’s, met bovendien een verlaagd risico op een  intracraniële bloeding.  Een helder geformuleerd weerwoord werd gesteld door Wim Opstelten, huisarts en co-auteur van de recent herziene NHG-standaard Atriumfibrilleren.  Deze bracht de zeer terechte vraag naar voren of de studies wel voldoende representatief zijn voor patiënten in een gemiddelde huisartsenpraktijk. Dit werd onder andere geïllustreerd met cijfers over Number Needed to Treat die ook de nauwgezette  en uitgebalanceerde werkwijze van het NHG in richtlijnontwikkeling weergaven.  Ook het perspectief van de patiënt bleef niet onbelicht, want zitten patiënten eigenlijk te wachten op deze nieuwe medicatie?  Marion Reinartz, werkzaam bij Zorgbelang Gelderland, gaf hierover meer inzicht. Zij maakte duidelijk dat een goede organisatie van zorg rondom het voorschrijven van medicatie van grootste belang is.  Dat in de regio Nijmegen al grote stappen zijn gemaakt in transmurale samenwerking bleek uit de ‘Pitch: Noacs: wie welke verantwoordelijkheid’ .  De reeds bestaande werkwijze tussen cardioloog, trombosedienst, apotheker en huisarts werd fraai weergegeven aan de hand van een  casus. 

Samenvattend werd duidelijk op deze avond dat NOACs  zeker een toevoeging aan het behandelarsenaal zijn, maar ook dat bepaalde patiëntengroepen, zoals bijvoorbeeld patiënten met polyfarmacie, meer gebaat zijn met gebruik van VKA’s.  Op de website van het NECF en ook op onze eigen kringwebsite zijn de huidige gemaakte afspraken over NOACs te vinden. De uitkomsten van het debat zullen als basis dienen om verder regionaal beleid omtrent gebruik van NOACs vorm te gaan geven.