Tolkentelefoon in 2019 opnieuw vergoed door achterstandsfonds (SAN)

 
 
Tolkentelefoon in 2019 opnieuw vergoed door achterstandsfonds (SAN)
Ook in 2019 kunnen huisartsen in het gebied van Huisartsenkring Nijmegen e.o. gebruik maken van de vergoeding voor de Tolkentelefoon. Deze vergoeding komt - zoals voorgaande jaren - van het achterstandsfonds SAN (Stichting Achterstandswijken Nijmegen)

Sinds vorig jaar (2018) kunnen huisartsen(-praktijken) gebruik maken van een vereenvoudigde werkwijze, als zij gebruik willen maken van de diensten van TvCN.
Door een code te noemen bij het begin van het telefoongesprek met TvCN worden de kosten niet meer in rekening gebracht aan de betreffende praktijk, maar direct verrekend met het achterstandsfonds. 
Dit is handiger voor de praktijk en bespaart kosten voor het achterstandsfonds.

Deze werkwijze heeft in 2018 zijn weg gevonden naar veel praktijken in de regio. Het gebruik nam in de loop van de maanden in 2018 toe. Er zijn tolken aangevraagd in meer dan 10 verschillende talen, de meest gebruikte talen waren: Arabisch/Syrisch, Tyringa (eritrea), Farsi en Somalisch.

In 2019 blijft deze mogelijkheid bestaan. De code is hetzelfde gebleven, dus als u deze werkwijze reeds gebruikt is er niets veranderd. Bij enkele praktijken in de regio blijkt de werkwijze nog niet bekend.  Aan hen het verzoek contact op te nemen met het achterstandsfonds (via b.jansen@huisartsenkringnijmegen.nl) om de werkwijze/code toegestuurd te krijgen. 

Een paar aandachtspunten brengen wij graag nog onder uw aandacht: 

  • Om iedereen in de praktijk hiervan te laten profiteren kunt u, bijvoorbeeld met een tiewrap,  het telefoonnummer en de klantcode aan elke telefoon bevestigen.
  • Vooraf geplande tolkendienst is in de meeste gevallen niet nodig: TvCN heeft voor de meeste talen op ad hoc basis tolken beschikbaar. Vooraf geplande tolkendienst die niet doorgaat moeten wel betaald worden. 
  • Telefonische tolkendienst kan ook bij een visite ingezet worden. Het verdient daarom aanbeveling het telefoonnummer en de code ook op uw mobiele telefoon te hebben staan. 
  • In bijzondere situaties - slecht nieuws gesprekken, palliatieve zorg - is een persoonlijke tolk bij een gesprek mogelijk. Dit is duurder,  ook reistijd moet betaald.  Dit valt niet onder het contract tussen TvCN en SAN, maar indien u hiervan gebruik wilt maken kunt u contact opnemen met de SAN. 
  • Als u de voorkeur geeft aan een andere aanbieder voor tolkendiensten kunt u alsnog de kosten via een afzonderlijke declaratie indienen bij het achterstandsfonds. 

Voor vragen of opmerkingen kunt u contact opnemen met het achterstandsfonds (SAN) via Brigit Jansen (b.jansen@huisartsenkringnijmegen.nl

 

.