Toets uw kennis met de Landelijke Huisartsgeneeskundige Kennistoets (LHK)

 
Toets uw kennis met de Landelijke Huisartsgeneeskundige Kennistoets (LHK)
De LKH is al jaren een goed instrument om de eigen kennis te toetsen en op basis daarvan eventueel nascholing te volgen. Elke individuele huisarts kan aan de kennistoets deelnemen!

Door de jaren heen hebben veel huisartsen deelgenomen aan de Landelijke Huisartsgeneeskundige Kennistoets (LHK). De toets geeft aan de deelnemende huisarts inzicht in kennislacunes. Met 120 vragen wordt de hele breedte van het vakgebied gedekt.  De Huisartsopleiding Nederland organiseert ook nabesprekingen. Onderaan dit bericht treft u de praktische informatie. 

In de huisartsenopleiding worden al jaren toetsen afgenomen over een breed scala aan huisartsgeneeskundige onderwerpen. Deze toetsen zijn voor alle huisartsen beschikbaar. De toetsen bevatten vragen en casus over leeftijdsgebonden aandoeningen, aspecten van het consult en acute en chronische aandoeningen.  Elke deelnemer ontvangt vervolgens een overzicht van de eigen scores en de gemiddelden van de kennistoets en die van alle deelnemende huisartsen.

Het maken van de toets kost ongeveer 2 uur.
Per toets ontvangt de deelnemer 2 accreditatiepunten.

Om de kennistoets te kunnen maken, moet u zich zelf aanmelden voor een abonnement voor twee toetsen per kalenderjaar (kosten € 100,-) via de site  van Huisartsenopleiding Nederland. 
Voor de voorjaarseditie is aanmelding nodig voor 31 maart 2018.
Huisartsopleiders ontvangen de toets overigens gratis.