Tijdelijke zorgpauze voor Nijmeegse mantelzorgers

 
 
Tijdelijke zorgpauze voor Nijmeegse mantelzorgers
Op verzoek van de Gemeente Nijmegen gaan Mantelzorg Nijmegen en Home Instead Thuisservice, een project starten om overbelaste mantelzorgers te ontlasten. Een half jaar waarin de overbelaste mantelzorger 52 uur naar eigen inzicht kan inzetten. Uitvoering van de respijtzorg vindt plaats door Home Instead. Als professional kan men een mantelzorger attenderen op deze regeling.

Hoe werkt het?  
Woont de (de mantelzorger) én de persoon voor wie hij of zij zorgt in de Gemeente Nijmegen? Dan kan de mantelzorger zichzelf aanmelden bij Mantelzorg Nijmegen.  Bij toekenning door Mantelzorg Nijmegen wordt de respijtzorg geleverd door Home Instead. Aanmelden kan telefonisch via 024-3650150.  Of per e-mail: info@mantelzorg-nijmegen.nl
Voorwaarde voor deelname is een (telefonische) intake door een mantelzorgconsulent; zij bepaalt of iemand voor het project in aanmerking komt. Voor meer informatie