Telefonische bereikbaarheid INR Trombosedienst buiten kantoortijden gewijzigd voor patienten

Bereikbaarheid voor artsen en apothekers 24/7 blijft gehandhaafd, op nieuw telefoonnummer
 
De gewijzigde telefonische bereikbaarheid van de trombosedienst kan in de beginfase leiden tot vragen bij patiënten en hun verzorgers. Deze vragen kunnen ook in de huisartsenpraktijk terecht komen. Meer informatie hieronder en in de bijlages.

De INR Trombosedienst informeert de (huis-)artsen en apothekers in de regio over de inrichting van de bereikbaarheidsdienst.

Voor intercollegiaal overleg met artsen en apothekers blijft de INR Trombosedienst conform de richtlijn van de FNT 24/7 bereikbaar. Het telefoonnummer is gewijzigd, het nieuwe nummer is 024-3658180. Dit nummer is vanaf heden operationeel en staat ook vermeld op de doseerbrief, op de website en op het antwoordapparaat van de INR Trombosedienst.

Voor patienten en verzorgenden met vragen, bijv over de dosering, is het mogelijk op werkdagen tussen 8.00 en 17.00 direct contact op te nemen via 024-3279400.
Tussen 17.00 en 19.00 wordt men via het antwoordapparaat verwezen naar het nummer van de dienstdoende medewerker.
Na 19.00 wordt men via het antwoordapparaat verwezen naar de folder "veelgestelde vragen", die op de website (www.inrtrombosedienst.nl) te vinden is. Voor acute mediche zaken zoals bloedingen wordt men na 19.00 verwezen naar de huisartsenpost. Zie hieronder de brief van INR Trombosedienst.

Patienten worden met behulp van een brief en folder en informatie op de prikposten over de verandering geinformeerd. Deze documenten zijn eveneens hieronder te downloaden.