Taakverdeling bureau Huisartsenkring Nijmegen e.o.

 
 
Taakverdeling bureau Huisartsenkring Nijmegen e.o.
In de vakantieperiode is het kringbureau beperkt bereikbaar. U kunt het beste de bureaumedewerkers direct mailen. Zie hieronder mailadressen en taakverdeling.

Taken

Personen

E-mailadres

Coördinatie Kwaliteit (Kerngroep Kwaliteit Huisartsenzorg – KKH), visitaties ziekenhuizen

Rijk Roor,
Beleidsmedewerker kwaliteit Huisartsenkring Nijmegen e.o.

r.roor@huisartsenkringnijmegen.nl

Ondersteuning en organisatie van de nascholing WDH/WDA

Jacqueline Verstegen,
Beleidsmedewerker kwaliteit Huisartsekring Nijmegen e.o.

j.verstegen@huisartsenkringnijmegen.nl

 

Secretaresse

Carin Tijssen,
LHV Bureau Zuidoost-Nederland

c.tijssen@lhv.nl

Belangenbehartiging, nieuwsbrief, samenwerking 2e lijn

Ellen Willlemsen,
Beleidsmedewerker belangenbehartiging
LHV Bureau Zuidoost-Nederland

e.willemsen@lhv.nl